Zwolle voor onderzoek risicovolle demonstraties

Zwolle – Een meerderheid van de Zwolse gemeenteraad vindt dat burgemeester Meijer meer middelen moet hebben om risicovolle demonstraties te verbieden. Dat bleek maandagavond tijdens de behandeling van een motie van de ChristenUnie. Swollwacht, VVD en D66 stemden tegen de motie.

Daarmee geeft de Zwolse politiek steun aan een motie van de CU over dit onderwerp. Aanleiding is de uit hand gelopen demonstratie van de Nederlandse Volks Unie (NVU) afgelopen zaterdag. Burgemeester Meijer zag geen mogelijkheid de demonstratie te verbieden, omdat de Nederlandse wetgeving over de vrijheid van meningsuiting daarvoor geen ruimte biedt. Meijer heeft aangekondigd verder te zoeken naar middelen om risicovolle demonstraties van de NVU te verbieden. De NVU heeft inmiddels aangekondigd nogmaals in Zwolle te willen demonstreren.

Bron: RTV Oost

De motie van de Christenunie:

Motie

Onderwerp: demonstraties

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 1 september 2008

overwegende dat

–          vrijheid van meninguiting een groot goed is

–          er grenzen zijn aan die meninguiting, gelet op de noodzaak van een vergunning voor een demonstratie

–          jurisprudentie laat zien dat het weigeren van een demonstratie op dit moment niet eenvoudig is

–          de burgemeester, gelet op de jurisprudentie, niet anders kon doen dat de vergunning te verlenen

van oordeel  dat

–          voor het afgeven van een vergunning meer elementen een rol moeten spelen dan de inhoud van de boodschap

–          de factor veiligheid een grotere invloed moet hebben op de beslissing om al dan niet een vergunning af te geven

–          ook de kosten van de te voorziene inzet om de veiligheid te garanderen een relatie moeten hebben met de verwachte opkomst bij de demonstratie

–          de gemeente Zwolle er alles aan gedaan heeft om de demonstratie in goede banen te leiden

Verzoekt

De burgemeester te bewerkstelligen dat meerdere factoren van invloed kunnen zijn op de beslissing een vergunning te verlenen voor een demonstratie

En gaat over tot de orde van de dag.

John van Boven, ChristenUnie

Artikel delen:
Reacties 55
 1. Maar inhoudelijk: Ik ben blij dat de motie is aangenomen. Ik wens de burgemeester veel wijsheid toe op het moment dat dergelijke lieden zich andermaals melden.


  Maak melding

 2. geschreven door ja – tja, op 2 september 2008 om 00:00

  geweld kwam van links

  Geweld kwam van alle hoeken van de Zwolse samenleving! Zwolle duldt geen neo-nazi’s binnen haar grenzen!


  Maak melding

 3. Ik denk niet dat verbieden de oplossing is. Door dit soort demonstraties komt iedere extremist uit zn grotten. Zowel links als rechts. Ik snap niet dat de demonstraties bij elkaar in de buurt zijn gekomen. Daar zouden ze een motie over moeten aannemen, niet om de vrijheid van demonstratie in te perken. Typisch weer een CU voorstel.


  Maak melding

 4. naar mijn idee kan dit niet, als dit er door komt betekent dit dat wanneer tegenstanders van welke demonstratie dan ook er altijd voor kunnen zorgen dat een demonstratie niet doorgaat.


  Maak melding

 5. Nazis raus!

  Dit was geen demonstratie maar een provocatie. Nazistische symbolen en holbewonerskretologie als ‘kankerapen’ en ‘kankerjoden’ hebben niks te maken met een demonstratie tegen het verdrag van Lissabon.


  Maak melding

 6. R.D. zoals al geopperd wordt; meer nuances in het beleid. Dat betekent dus niet zwart of wit (hoe toepasselijk). Betekent dat een hoop onderdelen een rol kunnen spelen bij het toekennen van een vergunning. Zodat goed gefilterd kan worden, welke demo wel en welke niet gedoogd moet worden.
  Wel moet ik zeggen, dat brengt een hoop bureacratie met zich mee, dat vind ik wel een groot nadeel. Misschien een referendum voor zoiets?….De burgers betalen de politie en wordt er uiteindelijk mee geconfronteerd….


  Maak melding

 7. D’66 tegen, dat verbaast me. VVD & Swollwacht minder. Begrijp niet waarom ze ertegen kunnen zijn. Laat ze dat maar aan hun stemmers en sympatisanten uitleggen…..
  Dat de motie is aangenomen is in elk geval geweldig. Nu kunnen we door en hopelijk duurt het allemaal niet te lang. Ivm nieuwe extreme plannen van provocerende zielen.


  Maak melding

 8. gewled kwam van links….makkelijke bullshit ja-tja.
  Weet je waarom? Omdat het geweld van extreem rechts ons ooit miljoenen doden heeft gekost.
  Het geweld kwam in dit geval van alle kanten van de bevolking, de enige reden dagt het geweld van ‘links’ afkomstig was was omdat de NVU vanaf de skatebaan naar de hortensiastraat liep en de tegenstanders zich op het Wezenlandenpark bevonden. Voor de NVU aan hun linkerkant inderdaad.


  Maak melding

 9. ElRey, volgens mij is het in dit geval eens goed, om gewoon op te schrijven wat er geschreeuwd is. Zijn er geen geluidsfragmenten? Begrijp van Miranda’s weblog, geloof ik, dat die vent die zijn kont liet zien. De foto stond in het AD, met de lange lat had gekregen, lijkt me asociaal, waar ligt de grens dan? Volgende keer wordt iemand die zijn middelvinger opsteekt in elkaar gerost….

  Zijn alle mensen met “droevig foute en discriminerende symbolen” gearresteerd?


  Maak melding

 10. Vraag me af wat lelijker is, een blote kont of een uitgemergelde nvu tronie, ze deden me een beetje denken an skeletor…. Misschien hadden de nvu leden daarom hun gezicht bedekt.


  Maak melding

 11. Ja, tijdens het foouilleren op de westerkade hebben ze lekker gekankerd tegenover de politie, want ze ‘dachten’ dat ze door de politie oponthoud op liepen. Maar ze wisten wel beter, die ongehoorde honden (want het zijn geen mensen) willen gewoon een potje knokken, en geen vrijheid van meningsuiting, maar gewoon AANDACHT. En zwolle doet het verkeerd, want die aandacht krijgen ze op deze manier. >:(


  Maak melding

 12. Zodat goed gefilterd kan worden, welke demo wel en welke niet gedoogd moet worden.

  Misschien een referendum voor zoiets?….De burgers betalen de politie en wordt er uiteindelijk mee geconfronteerd….

  Die filtering had al plaatsgevonden en Herr B?rgermeister wist ook dondersgoed hoe de Zwolsche bevolking er tegen aan keek en kijkt.
  Toch vond hij het nodig om dat te negeren ten faveure van de Nazi’s.
  Referenda zijn speeltjes waarmee de politici die domme burgertjes zoet proberen te houden d.m.v. schijninspraak.
  En inderdaad zijn de eerzame burgers geconfronteerd met de politie… hardhandig zelfs. >:(


  Maak melding

 13. geschreven door dick, op 2 september 2008 om 12:09

  D’66 tegen, dat verbaast me. VVD & Swollwacht minder.

  @Dick

  Dat van D66 verbaast mij ook ten zeerste, mijn proeflidmaatschap van die partij kon wel eens van zeer korte duur zijn. 🙁
  Ondersteuning van de vermeende vrijheid van meningsuiting van Nazi’s, die als zij aan de macht komen alle verworven vrijheden van een ieder gelijk teniet zullen doen, getuigt van een dommigheid die zijn weerga niet kent.

  De VVD laat iemand uit eigen gelederen zoals Herr B?rgermeister niet vallen. Laf gedrag.

  En Swollwacht zou zijn/haar oor eens te luisteren moeten leggen bij de achterban die zaterdag ook in grote getale hun afkeer van de Nazi’s heeft laten blijken.

  Dit kan zich nog behoorlijk tegen deze drie partijen gaan keren.


  Maak melding

 14. stemverklaringen
  Uit de stemverklaringen blijkt dat Swollwacht tegen heeft gestemd omdat vrijheid van meninguiting boven alles gaat. De VVD heeft tegengestemd omdat de burgemeester in zijn reactie op onze motie liet weten dat hij al bezig was zaken te onderzoeken. Waarom D66 tegen was, is niet duidelijk. Op het moment van de stemverklaringen kreeg Jan Zelle een telefoontje dat hij zojuist opa was geworden.


  Maak melding

 15. Larry,

  Natuurlijk wil ik hier wel even op reageren,
  Voor alle duidelijkheid ik woon op de plek waar het escaleerden en heb een vrouw en heb kind van twee binnen zitten op het moment van de escalatie.
  Nu is mijn vrouw wel wat gewend maar het fijt dat mijn kind van twee ongevraagd geconfronteerd word met deze vorm van agressie maakt mij woest.
  Het fijt dat er mensen langs mijn huis lopen die het derde rijk(wat wij niet hebben meegemaakt)aanbidden (dit zijn jongeren die niet eens weten wat voor verschrikkingen er toen hebben afgespeeld) vindt ik onacceptabel in het ruimste zin van het woord en ik wil alles op alles zetten om deze gasten voor eeuwig de mond te snoeren in onze mooie stad.

  (zie ook andere reacties van mij op deze weblog)

  Toch kan ik meegaan in de motivatie van D66 Zwolle om niet mee te gaan in deze motie en de reden die hiervoor gegeven is dat de motie een te algemeen karakter heeft.
  Met deze motie sluit je namelijk alle demonstraties uit wanneer men dreigt een tegendemonstratie te houden.

  Dus ben je het ergens niet mee eens kondig je een tegen demonstatie aan of geeft te kennen dat er rellen komen, en zou hiermee de vrijheid van meningsuiting de mond snoeren.
  (en deze regel zou dan ook tegen ons kunnen keren)

  Ik denk dan ook dat we opzoek moeten gaan naar regels om het Nati isme tegen gaan en duidelijk moeten maken dat wat zaterdag is gebeurd niets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting.
  Daarnaast ben ik van mening dat bij het uiten van Hitlergroet of het tonen van provocerend gedrag de burgermeester meteen het hele zaakje de trein in had moeten zetten.
  Eerdere reacties van jou geven dan aan waar ik me in kan vinden maar hier nu geen uitspraak overdoe en dit puur om mijn politieke functie.
  Hoezeer ik het ook met jou en Dick eens ben.  Maak melding

 16. toelichting gevraagd
  @ Jeffrey. Je schrijft: met deze motie sluit je alle demonstraties uit wanneer men een tegendemonstratie dreigt te houden.
  Waaruit leidt je dat af?
  De motie gaat over de mogelijkheid om te bezien of er meerdere gronden zijn om afwegingen te maken. De maneuvreerruimte die de jurisprudentie nu toestaat is te klein. Dat heeft zaterdag bewezen. Daarom is de motie ook algemeen gehouden.
  Ik begrijp niets van de argumentatie en vraag je nog een poging te wagen om het mij uit te leggen.


  Maak melding

 17. Beste heer van Boven,

  Volgens mij geeft het bovenstaande voldoende toelichting, ik zou op dit moment niet weten hoe ik u dit duidelijke uit zou moeten leggen.
  Natuurlijk ga ik in uw motie een heel stuk mee en vindt ik uw inzet lovend maar volgens mij staat in het bovenstaande duidelijk verwoordt dat ik ook mee kan gaan in de be argumentatie van mijn partijgenoten.
  U mag dan ook van mij aannemen dat een democratische partij als D66 uw motie uitvoerig besproken, gewogen en van alle invalshoeken bekeken heeft.
  Wanneer u mij uitdaagt tot een discussie dan zou ik graag dit in een persoonlijk gesprek willen toelichten.  Maak melding

 18. Ik adviseer alle betrokken Zwollenaren aangifte te doen tegen de NVU.
  Alleen hier je ongenoegen uiten zal geen zoden aan de dijk zetten.
  Daarom aangifte doen! Geen woorden maar daden!


  Maak melding

 19. @John van Boven

  In 2007 heeft het Europees Parlement het rapport ‘Kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.’ aangenomen waarmee racistisch geweld in heel Europa strafbaar wordt.

  Het is wrang om te merken dat in diverse landen in de Europese Unie het klimaat jegens vreemdelingen en andersdenkenden steeds haatdragender wordt. Zeker wanneer regeringsfunctionarissen en leden van nationale parlementen weerzinwekkende opmerkingen maken over bijvoorbeeld homo??s, vrouwen of ??buitenlanders??, wordt duidelijk dat er in het zgn. ??geciviliseerde?? Europa nog een lange weg te gaan is voordat racisme en vreemdelingenhaat daadwerkelijk zijn uitgebannen.

  De mensenrechten worden niet verdedigd door ongebreideld ruimte te geven aan de vrijheid van meningsuiting (lees demonstraties). Zeker als door de toepassing van artikel 7 van onze Grondwet, artikel 1 uit dezelfde Grondwet onder druk komt te staan.

  Een klimaat van tolerantie, gelijkheid en respect voor elkaar wordt ook niet bereikt door volksvertegenwoordigers die de schuld maatschappelijke problemen (of uitdagingen) in de schoenen schuiven van delen van de eigen bevolking.

  Het doet mij daarom deugd dat de ChristenUnie daadkracht heeft getoond en met succes een motie heeft ingediend om een herhaling van afgelopen Zaterdag in Zwolle voorkomen.

  Ik ben en blijf voorstander van de vrijheid van meningsuiting, maar wat ik afgelopen zaterdag gezien, gehoord en gelezen heb van de NVU valt daar op geen enkele wijze onder te scharen. Dit was geen demonstratie, maar een regelrechte provocatie. Het is logisch dat de Zwolse samenleving die zich kenmerkt door respect, tolerantie en verdraagzaamheid daarop reageert.

  Alles op alles moet worden gezet om een nieuwe demonstratie van de NVU (lees provocatie) in Zwolle te voorkomen. Ik vrees dat anders de gevolgen niet te overzien zijn.

  Wellicht kan in de toekomst in de afweging worden betrokken dat afgelopen zaterdag een behoorlijk deel van de NVU-demonstranten geen Nederlands staatsburger was, dat de betoging gericht was tegen een nationaal besluit en dat tegen de initiatiefnemer van de demonstratie (Constant Kusters) in Duitsland een strafrechtelijk onderzoek loopt.

  Ik vertrouw erop dat politiek en bestuur in Zwolle hun verantwoordelijkheid nemen zodat Zwolle verschoond blijft van racisme en vreemdelingenhaat waardoor zoveel andere steden worden vervuild.

  p.s. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar een mens!


  Maak melding

 20. @ Jeffrey, politiek gezien ben ik het lang niet altijd met John van Boven eens. Maar ik kan je hier ook niet volgen. Vind jij niet dat er echt alles aan gedaan moet worden om zwaar provocerende uitingen van (veelvuldig) eerder beschreven aard niet weer in Zwolle te laten plaatsvinden? Dit kost mij teveel tijd, gelukkig is de motie aangenomen.


  Maak melding

 21. @ Elrey: volgens mij kan geen enkel weldenkend, democratisch mens tegen de vrijheid van meningsuiting zijn. Jij verwoord dat prima, ook de toevoeging

  Ik ben en blijf voorstander van de vrijheid van meningsuiting, maar wat ik afgelopen zaterdag gezien, gehoord en gelezen heb van de NVU valt daar op geen enkele wijze onder te scharen.

  . Ook dat links-rechts troelala-geneuzel hangt mij al jaren mijlenver de strot uit. Volgens mij wordt dat door sommige extremisten alleen maar gebruikt om (soms niet ees bestaande) kloven dieper te maken. Om mensen tegen elkaar op te zetten soms. Hou toch eens op verschillen tussen mensen te accentueren, zoek naar overeenkomsten als het mogelijk is.


  Maak melding

 22. Het is helemaal niet raar dat d66 tegen was. Elke liberaal is tegen extreme vormen van overheidsbemoeienis. Daar is dit duidelijk een geval van. Hoop dat we de volgende keer met wat meer verstand zullen stemmen en alle vormen van geloof uit onze politiek halen. Dat zal dit land een stuk vrijer maken.


  Maak melding

 23. Liberalen, Socialisten, Communisten, Christenen, Pascifisten, Moslims. Alsjeblieft zeg wat een “hokjesdenken” weer. Wat beperkend zeg dat een Liberaal niet de (door iedereen gekoesterde) vrijheid heeft te vinden wat hij/zij wil?

  Het doel lijkt me hier: Nooit weer!
  Waarom dan niet alle democratische middelen aangrijpen?
  Als het kan zo snel mogelijk.


  Maak melding

 24. Ik ben het lang niet altijd eens met de CU maar in dit geval vind ik dat ze een belangrijk punt aan de orde hebben gebracht.

  Maar wat ik me afvraag:
  Wellicht is een demonstratie verbieden momenteel lastig (wat hopelijk anders gaat worden naar aanleiding van de laatste demonstatie van de NVU en de daarop volgende motie van de CU) maar er zijn bepaalde afspraken gemaakt en regels gesteld. Naar ik begrepen heb heeft in ieder geval een deel van de betogers zich daar niet aan gehouden en hebben ze toch dingen geroepen/gezongen/whatever die niet door de beugel konden.

  Was het dan geen optie om op dat moment (en anders in de toekomst) de agenten te laten omdraaien en per direct in ieder geval de overtreders in een cel te zetten?

  Laat de rest dan lekker demonstreren tegen bepaalde zaken van Brussel zoals ze hebben aangekondigd.


  Maak melding

 25. blij
  Ik ben blij met de discussie hier. Een paar opmerkingen van mijn kant.
  – Ik zoek naar een evenwicht tussen de belangen van de betogers en de belangen van hen die – al dan niet ongewild – op een vervelende manier te maken krijgen met de demonstranten. Ik ben voor vrijheid van meninguiting (daar begint de motie niet voor niets mee), maar ik ben er ook voor die andere burgers.
  – Met WFvN vind ik het vreemd dat er vooraf condities worden gesteld, die, zo lijkt het, niet gehandhaafd worden. Het standaard-antwoord is dan dat escalatie moet worden vorkomen.

  Ik ben me nu aan het inlezen in een aantal wetten en verordeningen die een rol spelen. Dan gaat het om: Europees Verdrag van de rechten van de mens, het demonstratierecht in de Grondwet, de wet Openbare manifestaties, de algemene politieverordening, de Gemeentewet.
  In dat oerwoud van wetten, regels en verdragen moet toch iets te vinden zijn, dat ruimte biedt voor meer dan de huidige jurisprudentie toelaat.

  Leidende vraag: Hoe verhouden artikel 9 uit de Grondwet (recht van demonstreren) en artikel 1 (discriminatie vrijwaring) zich tot elkaar.
  Ik kom er op terug.


  Maak melding

 26. @ John: Is er geen jurispredentie, kun je niemand raadplegen? In de politiek barst het toch ook van de juridische experts? Succes in elk geval.


  Maak melding

 27. @John van Boven

  Ter informatie:

  In de Grondwet staat dat het recht op betoging – hieronder valt het recht op demonstratie – slechts mag worden beperkt op basis van drie gronden: ter bescherming van de gezondheid, in belang van het verkeer en ter voorkoming van wanordelijkheden.

  In de Wet Openbare Manifestaties (WOM) is de regulering van het recht op betoging verder uitgewerkt. Aan de drie gronden voor beperking van het recht op betoging in de Grondwet voegt de WOM twee nieuwe gronden toe: de demonstratie moet tijdig zijn aangemeld bij de gemeente, die bovendien over de vereiste gegevens moet kunnen beschikken.

  Hoe zijn betogingen in de Zwolse APV geregeld?

  Wellicht dat aan de hand van de bepaling uit de Grondwet: ter voorkoming van wanordelijkheden, een nieuwe demonstratie van de NVU in Zwolle kan worden verboden. De ervaringen van afgelopen zaterdag geven genoeg grond voor de vrees dat het bij een nieuwe demonstratie helemaal uit de hand loopt.

  Overigens mochten de spandoeken van deelnemers aan de demonstratie niet worden gekeurd noch afgeplakt omdat dit als censuur kan worden aangemerkt, de symbolen op de spandoeken gaven echter voldoende rechtsgrond om tot arrestatie over te gaan. Het is in Nederland namelijk strafbaar om nazisymbolen te gebruiken in de openbare ruimte.

  Tenslotte nogmaals mijn waardering voor jouw inzet. Los van jouw partijstandpunten stel ik het op prijs dat jij je zo inspant voor de handhaving van de openbare orde in deze gemeente met bijna 120.000 inwoners. Jammer dat andere fracties niet verder komen dan symboolpolitiek of theoretische discussies. Zij praten over het probleem, jij zoekt naar een oplossing en dat waardeer ik als burger van Zwolle!


  Maak melding

 28. ìk vind het recht van vrijheid van meningsuiting boven welke vorm van vrijheid van godsdienst staan… Een mening verteld nooit iemand anders wat diegene moet doen, dat doet een godsdienst alleen maar… Oftewel godsdienst is zo 2007 😉


  Maak melding

 29. Het is toch zo simpel.

  Als die gasten de volgende keer weer willen protesteren is dit geen probleem.
  Zeg dan dat ze van harte welkom zijn maar wel dat ze geen politie escorte krijgen.
  Kan je vertellen dat er dan echt geen 1 komt.
  Probleem opgelost lijkt me.
  Het is toch zo simpel op te lossen.
  Geen disscusie om wel of niet mogen komen.
  Pak de trein of auto en ga lekker als een malloot met vlaggen lopen door Zwolle, roep wat je wilt, maar dan wel op EIGEN RISICO en niet gaan janken achteraf.
  Scheelt 60 politie die zich op vreet en baalt dat ze zulke gasten moeten beschermen en je hebt nooit een demonstratie van die gasten in de stad lijkt me.
  Heb nog nooit 1 gast gezien die in zijn vrije tijd met een vlag,gekke leuzen roept door de winkelstraat loopt.
  Dat zegt toch wel genoeg lijkt me als je alleen voor iets uit durft te komen als er tig politie en vriendjes paraad zijn als je iets wilt doen waar je zogenaamd achter staat.
  Gekke blauwvingers toch.
  We lijken wel het Gallie van Frankrijk.
  ;D


  Maak melding

 30. Ik ben bang dat het toch anders gaat lopen dan jij zegt als ze mogen demonstreren maar dan zonder politiebegeleiding.

  De kans bestaat dat ze tòch komen opdagen maar dan niet met lege zakken. Er zal dan toch politie aan te pas moeten komen ben ik bang maar dan wel na een fors aantal gewonden (mogelijk doden?)

  Persoonlijk zou ik er als Zwollenaar niet op zitten te wachten dat die NVU’ers bij mij door de wijk komen lopen m?t politiebegeleiding maar al helemaal niet zònder!  Maak melding

 31. @Plantje

  Als de Zwolse politiek na het aannemen van deze motie gewoon weer over gaat tot de orde van de dag, dan vrees ik het ergste.

  Bij een herhaling zal het komen tot een keiharde confrontatie want ook ik heb een bloedhekel aan mensen die een gedachtengoed glorifieren waartegen mijn opa’s zich met gevaar voor eigen leven hebben verzet.

  Om dit te voorkomen moet z.s.m. in beeld worden gebracht met welke juridische handvaten de gemeente een nieuwe demonstratie van de NVU in Zwolle kan worden verboden.

  Wellicht dat dit ook de agenda van de VNG kan komen aangezien het bij demonstraties van de NVU in andere gemeenten zoals Apeldoorn en Bergen op Zoom ook al uit de klauw is gelopen.

  De vrijheid van meningsuiting van pak hem beet 100 NVU-demonstranten is mijns inziens nog altijd ondergeschikt aan de openbare orde in een stad met bijna 120.000 inwoners. Zwollenaren zijn de belangrijkste groep in deze stad en niemand anders en dat moet terug te zien zijn in de bestuurlijke beslissingen!


  Maak melding

 32. Ik zat me trouwens te bedenken. De leus ‘Nederland voor de Nederlanders’ hangen ze ook aan.

  Laten we die leus nou gedeeltelijk honoreren. Schop bij de eerste de beste demonstratie van ze, alle Belgische en Duitse betogers over de landsgrens ;D


  Maak melding

 33. @WFvN

  Inderdaad!

  Het gros van de NVU demonstranten was helemaal geen Nederlander, maar greep het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie aan om ook in het buitenland een walgelijk gedachtengoed te verspreiden.

  De wereld verandert voortdurend. Het is aan mensen zelf om die verandering positief of negatief in te vullen. Een eigen onvermogen om met die dynamiek om te gaan, mag niet onder het mom van vrijheid van meningsuiting worden aangegrepen om andere mensen het recht op een waardig leven te ontzeggen.

  Het verdrag van Lissabon is door Nederland al lang geratificeerd dus is het een beetje mosterd na de maaltijd om onvrede over een genomen besluit terug te draaien. Als men op een democratische weg dit wil aanvechten dan was het nuttiger geweest om vooraf hiertegen te betogen in Den Haag. Het verdrag van Lissabon is immers geratificeerd door ons nationale parlement. NVU betogers uit andere landen hebben de gelegenheid voorbij laten gaan om dit bij hun eigen nationale volksvertegenwoordiging aanhangig te maken.

  Tenslotte valt bij diverse NVU demonstraties (o.a. op een bijeenkomst van neo-nazi’s in Dortmund) uit de mond van Constant Kusters te beluisteren dat hij graag wil “k?mpfen” voor het ‘avondland’. Ik heb echter sterk de indruk dat de meerderheid van de mensen niet wil vechten, maar in vrede wil leven. Ik zit in ieder geval niet te wachten op een uitkeringstrekker die Nederland eigenlijk het liefst in een spiraal van geweld stort. Zoals Dick al schreef overbrug de verschillen door de overeenkomsten te zoeken. Alleen zo maken wij van die voortdurend veranderende wereld, een mooiere wereld.


  Maak melding

 34. geschreven door WFvN, op 3 september 2008 om 07:49

  Ik ben bang dat het toch anders gaat lopen dan jij zegt als ze mogen demonstreren maar dan zonder politiebegeleiding.

  De kans bestaat dat ze tòch komen opdagen maar dan niet met lege zakken. Er zal dan toch politie aan te pas moeten komen ben ik bang maar dan wel na een fors aantal gewonden (mogelijk doden?)

  Persoonlijk zou ik er als Zwollenaar niet op zitten te wachten dat die NVU’ers bij mij door de wijk komen lopen m?t politiebegeleiding maar al helemaal niet zònder!

  Als die Nazi’s aan de macht komen dan perken zij direct de vrijheden van ons allen in en zullen vele bevolkingsgroepen op transport gesteld worden richting de dood.
  Niet alleen Joden, homo’s, zigeuners, gehandicapten en andere mensen die zij als onvolwaardig en nutteloos zien, maar ook leraren en andere beter opgeleiden die een kritisch geluid laten horen zal dat gaan overkomen.

  Dus laat die NVU dan nog maar een keertje in Zwolle komen, maar dan zonder politie bescherming. Ze zullen bestreden worden door een veel grotere groep Zwollenaren die bereid zijn om gewond te raken of zelfs te sterven voor de Vrijheid van ons allen. Zoals onze grootouders in WOII ook gedaan hebben.
  Alleen schijnen velen dat willens en wetens te vergeten…

  Zwolle Nazi Vrij!


  Maak melding

 35. Voorop gesteld ben ik zeker op de hoogte van de paktijken van de Nazi’s in WO-II. En dat mag gewoon niet weer gebeuren, niet door Nazi’s, niet door andere groeperingen.

  Het is prachtig hoeveel Zwollenaren hun neuzen in dezelfde richting steken en dat is dus lijnrecht in tegenovergestelde richting van het nazi-gebeuren. Dat moet ook zeker niet minder worden!

  Dit soort figuren zal helaas altijd blijven bestaan maar zolang de groep in overduidelijke minderheid is (wat gelukkig het geval is) en totaal geen kans krijgt in de regering, dan is er nog niet zo gek veel aan de hand.
  Hun protestacties met facistische trekjes mogen wat mij betreft ook regelrecht de kop ingedrukt worden (zoals ik al eerder zei: laat ze lekker protesteren voor de nuttige praktijken op hun lijst, waar w?l iedereen beter van kan worden en sluit direct elke persoon op die zich niet aan de regels kan houden)

  Een stukje primitieve mens in me zegt hetzelfde als jij: laat ze maar komen en laat ze maar eens zonder begeleiding door Holtenbroek wandelen. Kunnen ze de hele meute allochtone ?n autochtone Zwollenaren over zich heen krijgen.

  Maar het moet niet zo zijn dat om zo’n klein, triest clubje (wat notabene hulp uit het buitenland nodig heeft om een béétje opkomst te hebben…. de ironie….) het laat uitdraaien op gewonde (of erger) Zwollenaren.
  Laat ze lekker blaten m?t in acht neming van fatsoensnormen (zal moeilijk voor ze worden) en pleur de overtreders dus regelrecht in de cel.

  Maar mòcht er nog een 2e demonstratie komen, dan hoop ik dat de politie deze keer w?l de grootste hufters onder de huftertjes eruit sleept en niet ze maar laat scanderen om ‘escalatie te voorkomen’. Wellicht dat dat in de toekomst een kleinere escalatie zal zijn dan wanneer ze níet ingrijpen. Duidelijk is:

  Zwolle wil géén nazi’s, niet nu, niet in de toekomst.


  Maak melding

 36. Wonderbaarlijk weer. Ik duim voor burgermeester Meijer, want ik vind hem SUPER stoer. Hij heeft gedaan wat hij kon en doet nog steeds wat hij kan.

  Hoop heel hard dat NVU niet snel nog iets in de planning heeft, want dan is er alsnog een kans dat we ze nog ontmoeten VOOR de burgermeester ze kan verbieden..

  Ik zeg; burgermeester.. BEDANKT! ;D Ben echt blij met onze burgermeester 😉 Hij is tenminste niet zoéén die aan de zijlijn staat. Maar oprecht het beste ervan probeert te maken.


  Maak melding

 37. @John: Bedankt voor het intensieve uitzoek werk dat aan het indrukwekkende document “Vrijheid en blijheid” vooraf ging. Van tevoren was bekend dat er weinig mogelijkheden waren tot verandering in de toepassing van het demonstratierecht. Toch heb je wat aanknopingspunten gevonden. Hoop dat er snel een informatieronde volgt tussen politiek, de rechtelijke macht en de advocatuur. Om, zoals je voorstelt, de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met het recht op demonstratie te verkennen. Niet geschoten is altijd mis! Gelukkig deed je wat enorm veel med-Zwollenaren graag zagen gebeuren. Je hebt er alles aan gedaan….Alle succes van de wereld verder!!

  PS Vind het goed om dit nog eens te quoten

  1 van de uitgangspunten: we komen niet aande vrijheid van meninguiting. Het is een groot goed, dat beschermd moet worden!

  Tuurlijk!!! De vrijheid, in alle opzichten, koesteren we allemaal. Degene die daar aan twijfelt, zou er goed aan doen eens aan zichzelf te twijfelen.


  Maak melding

Reageer