Gemeente onderzoekt samenwerking met inwoners - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Gemeente onderzoekt samenwerking met inwoners

Zwolle – Zwollenaren worden uitgenodigd om tussen 8 en 29 juni 2020 hun mening te geven over de ruimte die ze ervaren om mee te praten, mee te denken of mee te beslissen bij gemeentelijk beleid.

De gemeenteraad en het college van B&W willen graag weten hoe er de komende jaren meer ingespeeld kan worden op initiatieven en ideeën van Zwollenaren. Bij dit onderzoek maakt de gemeente Zwolle gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Dat is een vragenlijst die is ontwikkeld door Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naast inwoners en leden van het Zwolse Burgerpanel worden ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Daardoor kan gekeken worden of iedereen er hetzelfde over denkt, en als dat niet zo is, samen in gesprek te gaan hoe de samenwerking verbeterd kan worden.

Dit onderzoek is de uitvoering van een raadsbreed aangenomen motie. “Door inzicht te krijgen in de wensen en oordelen van inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren ontstaat een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen alle betrokkenen. Dit kan een goed startpunt zijn om het lokale samenspel beter, leuker en democratischer te maken. En hopelijk levert het concrete tips en suggesties op voor mogelijke verbeteringen”, aldus initiatiefnemer van de motie Sonja Paauw (D66).

De vragenlijst en meer informatie over het onderzoek is te vinden op zwolle.nl/denkmee.

Artikel delen: