Gemeenteraad Zwolle kiest unaniem voor RTV Focus - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Gemeenteraad Zwolle kiest unaniem voor RTV Focus

Zwolle – Maandagavond debatteerde de gemeenteraad over het toekennen van een omroeplicentie aan de lokale publieke omroep voor de periode 2020 tot 2025. De afgelopen vijf jaar had RTV Zwolle FM deze licentie. Eind vorig jaar hebben RTV Zwolle FM en RTV Focus bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend voor de nieuwe licentie.

Voordat het Commissariaat een beslissing neemt wil ze eerst een advies hierover van de gemeenteraad en daarom debatteerde de gemeenteraad maandagavond hierover. Het college van B&W heeft zijn voorkeur uitgesproken voor RTV Focus en dit voorstel wordt unaniem ondersteund door de hele gemeenteraad. Als het Commissariaat het advies van de gemeenteraad overneemt kan RTV Focus de komende vijf jaar jaarlijks een subsidie tegemoet zien van ongeveer euro 80.000,-.

Alle politieke partijen hechten groot belang aan een sterke lokale publieke omroep en herkennen dat RTV Focus zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een actieve en zichtbare omroep voor de Zwollenaren, terwijl het functioneren van RTV Zwolle FM de afgelopen licentieperiode “geen onverdeeld succes” was. Volgens de gemeenteraad verdient Zwolle een sterke stadszender met goede journalistiek, die diep geworteld is in de Zwolse samenleving. Volgens Silvia Bruggenkamp van Swollwacht is de lokale omroep “de waakhond van onze lokale democratie, die moet blijven blaffen.”

Het toekennen van de licentie aan RTV Focus heeft mogelijk gevolgen voor de vrijwilligers van RTV Zwolle FM. Volgens Gerdien Rots van de ChristenUnie heeft de wethouder een “zorgplicht” voor deze groep. Op verzoek van de gemeenteraad zegde wethouder Monique Schuttenbeld toe dat zij tijdens de overgangsperiode actief aandacht zal geven aan deze vrijwilligers: “RTV Focus heeft al toegezegd dat ze deze vrijwilligers en eventueel hun programma’s wil overnemen, opleiden en begeleiden.”

Mark Oldengarm van D66 vroeg de wethouder zich ook de komende periode in te zetten voor het stimuleren van de journalistieke kwaliteit van de lokale media en indien nodig hiervoor extra financiële middelen in te zetten. Wethouder Schuttenbeld reageerde hier niet gelijk negatief op. “Landelijk speelt er veel. De lokale media staan onder druk.” Zwolle subsidieert nu jaarlijks euro 1,30 per inwoner, wat neerkomt op ongeveer euro 80.000,- per jaar. “Dit is wel erg minimaal. Elders zijn er kwalitatief goede omroepen, maar die krijgen soms tweemaal zoveel.” Dit riep toch wel wat vragen op bij de gemeenteraad, waarna de wethouder de suggestie introk dat er op korte termijn extra geld beschikbaar zou zijn voor de lokale omroep. Wel wil ze met RTV Focus en de stad in gesprek over de rol van lokale media en dat betrekken bij haar cultuurbeleid: “Ik wil vooral kijken wat de stad nodig heeft.”

Artikel delen: