Parkpret verdient subsidie van gemeente Zwolle

Zwolle – Voor de organisatie van het evenement Parkpret stelt de gemeente voor 2009 eenmalig een bedrag beschikbaar van € 10.000,-.  Hiermee wordt het voor de Stichting Freule van Eekhout mogelijk om het evenement in 2009 te organiseren. De komende maanden onderzoekt de gemeente op welke manier na 2009 structureel aan de viering kan worden deelgenomen.

Jaarlijks wordt in park Eekhout  de “Dag van het Park'” georganiseerd onder de naam ‘Parkpret.’ In 2009 viert Parkpret het vijfjarig lustrum in Park Eekhout. De Dag van het Park is een initiatief van de ANWB dat is overgenomen van een voorbeeld in België. In 2007 heeft de raad de subsidieverordening evenementen vastgesteld. Evenementen moeten aan criteria voldoen wil het in aanmerking komen voor subsidie. Parkpret voldoet niet aan die criteria. De stichting heeft vervolgens bij de gemeente aangegeven geen kans te zien het evenement in 2009 zonder gemeentelijke financiering te kunnen organiseren. Ook blijkt het steeds moeilijker te worden sponsoring te vinden voor het evenement. De gemeente is van mening dat structurele steun voor de Dag van het Park voor de hand ligt, immers in 2005 was Zwolle groenste stad van Nederland 2005 en van  Europa in 2006. De komende maanden onderzoekt de gemeente op welke manier na 2009 structureel aan de jaarlijkse viering kan worden deelgenomen wat betreft organisatie, initiatiefnemer, locatie, budget en dekking.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer