Na de zomer gesprekken met Zwollenaren over toekomst van de stad

Na de zomer gesprekken met Zwollenaren over toekomst van de stad

Zwolle – Het proces om te komen tot de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ is op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft de gemeente Zwolle bekendgemaakt.

Zo wordt nog voor de zomervakantie een ontwerpvisie vastgesteld en volgt daarna een ruime periode voor gesprekken en inspraak van Zwollenaren. Ook heeft het college besloten dat in deze omgevingsvisie nog geen uitspraken worden gedaan over nieuwe grootschalige uitbreidingslocaties voor woningbouw.

Er zijn meerdere redenen om het proces te wijzigen. Een ervan is de situatie rond het coronavirus. Afgelopen maart en april stond een aantal inloopbijeenkomsten voor inwoners gepland om mee te denken over de toekomst van de stad. Deze bijeenkomsten moesten vanwege de coronamaatregelen afgezegd worden. Alleen de bijeenkomst in gebiedsdeel Oost kon doorgaan, deze bijeenkomst was namelijk begin maart al. Daarom heeft het college besloten om nu een ontwerpvisie te maken en dit ontwerp vervolgens samen met de stad af te maken.

Zwolle groeit en is een aantrekkelijke en populaire stad. Mensen willen graag in Zwolle wonen en werken. De omgevingsvisie geeft richting aan de groei van de stad en daarom is het belangrijk om nu stappen te blijven zetten, aldus de gemeente.

Een ontwerpvisie is een concept van de omgevingsvisie. Hierin staat in grote lijnen hoe de toekomst van Zwolle eruit zou moeten zien in 2030. Zwolle is verdeeld in een aantal gebieden en elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Zo staat bijvoorbeeld in de visie welke gebieden in Zwolle waardevol zijn qua natuur. Of in welke gebieden agrarische ontwikkelingen belangrijk zijn.

Nog voor de zomervakantie zal het college deze ontwerpvisie presenteren. Hierin zijn ook al ideeën van Zwollenaren over allerlei verschillende onderwerpen verwerkt. Gedurende de afgelopen anderhalf jaar waren er allerlei gesprekken met inwoners over hun buurt of wijk. Bijvoorbeeld over het ‘klimaatproof’ maken van de stad, het duurzaam omgaan met energie of de toekomst op het gebied van verkeer en mobiliteit. Bij het maken van de ontwerpvisie is deze inbreng van inwoners en organisaties meegenomen.

Wethouder Ed Anker: “Wij vinden het belangrijk om te weten hoe Zwollenaren naar de toekomst van de stad kijken. We willen daarom na de zomervakantie verder in gesprek over wat de ontwerpvisie betekent voor de verschillende gebieden in Zwolle. Ook willen we horen of dat wat we hebben opgeschreven aansluit bij hoe de Zwollenaren de toekomst zien. De omgevingsvisie is dus zeker nog niet af. Ik hoop dat deze gesprekken leiden tot een nog betere visie.”

Ook is besloten om in deze omgevingsvisie geen besluit te nemen over plekken waar in de toekomst nieuwe wijken gebouwd kunnen worden.

Wethouder Anker licht toe: ”De verwachting was dat deze omgevingsvisie iets zou zeggen over een toekomstige grootschalige woningbouwlocatie. Nu hebben we eind 2019 nieuwe afspraken gemaakt met het Rijk en Provincie Overijssel om samen de groei van Zwolle te onderzoeken. Er wordt daarbij gekeken naar allerlei onderwerpen, zoals: Hoe kunnen we de groei van Zwolle in goede banen leiden? Waar gaan we nieuwe woningen bouwen als Stadshagen straks af is en alle woningen daar gebouwd zijn? We weten nu nog niet waar dat zal zijn. Ook gaan we kijken welke rol omliggende gemeenten daarin kunnen spelen. Allemaal vragen die we gaan beantwoorden in het onderzoek. Dat geldt ook voor ingrepen in belangrijke wegen, zoals de N35 of het openbaar vervoer. De komende twee jaar staan in het teken van dat onderzoek. Daar nemen we Zwollenaren ook in mee. Pas dan maken we keuzes. Deze keuzes leggen we vast in een volgende omgevingsvisie.”

Naar verwachting presenteert het college begin juli de ontwerpvisie. Daarna volgt een periode van officiële inspraak. Zwollenaren kunnen dan hun zienswijze delen met de gemeente. Er blijft veel ruimte om de visie ook daarna nog aan te vullen of punten te wijzigen. Daarvoor wordt de periode augustus – oktober gebruikt. Vervolgens wordt in november de visie voorgelegd aan het college en de raad zodat er in december een definitieve omgevingsvisie is.

Artikel delen: