Onderzoek naar gratis busvervoer voor senioren

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle besloot afgelopen voorjaar tot een proef met gratis busvervoer in Zwolle voor senioren. Het college heeft dit plan laten uitwerken. De uitwerking laat zien dat de proef duurder uitvalt dan gedacht, € 376.000 in plaats van € 240.000. De raad moet nu beslissen in welke vorm de proef wordt gegoten.

Bij de uitwerking is ook uitgezocht of de proef interessant is voor cliënten van de WMO. De idee hierachter is dat WMO-cliënten door hun beperking vaker vereenzamen. Eerder dit jaar is besloten de toegankelijkheid van bushaltes te verbeteren voor mensen met een beperking. Uit de proef moet blijken of gratis busvervoer een welkome aanvulling vormt op het speciale WMO-vervoer. De kosten voor deelname van WMO-cliënten aan de proef bedragen € 15.000.

Initiatief raad

Op 11 februari 2008 heeft de raad een initiatiefvoorstel aangenomen voor een tweejarige proef met gratis openbaar vervoer voor senioren. De afgelopen maanden is het initiatiefvoorstel nader uitgewerkt. De kosten van de proef voor de periode januari 2009 tot september 2010bedragen € 376.000 en vallen dus hoger uit dan de geraamde € 240.000 voor twee jaar.

Alternatieven

Ook zijn alternatieven denkbaar zoals het verhogen van de leeftijdsgrens van 65 jaar naar 70 of 75 jaar, of het beperken van de doelgroep tot senioren met een laag inkomen. De raad wordt nu gevraagd een keuze te maken. Als de raad een beslissing heeft genomen over de vorm van de proef, zal hiervoor een verzoek worden ingediend bij de provincie.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Belachelijk!
    Echt een belachelijk voorstel.
    Ouderen die al op hun 58e konden stoppen met werken (nu pas op je 65e of 68e), wiens pensioen is gebaseerd op hun laatst verdiende salaris (dus niet het gemiddelde salaris zoals nu) worden voorgetrokken terwijl ze het al meer dan goed hebben. Dikke caravans en auto’s voor de deur en ook nog gratis met de bus, terwijl wij werken voor hun luxe moeten wij ook nog hun buskaartje betalen.

    Gemeente Zwolle, waar ben je weer mee bezig?



    Maak melding

Reageer