Plan voor 530 woningen in Breezicht-Noord

Plan voor 530 woningen in Breezicht-Noord

Zwolle – Na Breecamp wordt de komende jaren Breezicht ontwikkeld als nieuwe, ruim opgezette woonbuurt in Stadshagen met ongeveer 1140 woningen.

Begin 2018 is het plan voor de eerste twee buurtschappen in het zuidelijk gedeelte van Breezicht vastgesteld. De gemeentelijke ambities voor deze groene buurt waren al hoog: Breezicht wordt klimaatbestendig, waterrobuust en energieneutraal ontwikkeld. Nu leggen burgemeester en wethouders een plan voor aan de gemeenteraad voor 530 woningen in Breezicht-Noord met extra ambities: natuurinclusief en betaalbare woningen. Daarmee ligt er een uniek plan, aldus de gemeente.

Inmiddels wordt er al volop gebouwd in het zuidelijk gedeelte van Breezicht. In het noordelijk gedeelte van Breezicht komen vier buurtschappen met ruim 500 woningen voor een brede doelgroep. Net als in Breezicht-Zuid wordt het gebied klimaat-, waterrobuust en energieneutraal. Daarnaast zijn er ambities op het gebied van natuurinclusiviteit en de betaalbaarheid van woningen. Voor elke portemonnee is een passende woning te vinden.

Breezicht heeft door zijn ligging een bijzonder karakter voor Stadshagen en Zwolle. Het groenblauwe landschap van Breezicht is een belangrijke leefkwaliteit en biedt bewoners ruimte om te bewegen in de directe omgeving van de woning: wandelen, spelen, sporten – en zelfs zwemmen in de Milligerplas.

Door het concept van verhoogde buurtschappen wordt een klimaatadaptieve buurt ontwikkeld en is er voldoende waterbergingscapaciteit om overtollig regenwater uit de andere buurten van Stadshagen op te vangen. Dit alles maakt het landschap tot een dynamisch gebied. Door de verschillende landschappelijke beelden, doorzichten op buurtschappen, variatie in waterstanden door neerslag en de verschillende gebruiksmogelijkheden is het landschap elke dag anders.

Project- en wijkwethouder Monique Schuttenbeld: “Ik ben er enorm trots op dat Zwolle wordt uitgebreid met nog eens vier hele bijzondere buurtschappen. Want waar in Nederland vind je nog plekken waar je zo dicht bij de natuur kunt wonen en recreëren? In een prachtig nieuw huis, bereikbaar voor ieder budget? Waar we door het toepassen van innovatieve oplossingen met een gerust hart klimaatveranderingen als droogte en wateroverlast het hoofd kunnen bieden? Dat kan straks bij ons, hier in Stadshagen!”

De vier buurtschappen in Breezicht-Noord krijgen elk een eigen sfeer. De plek in het landschap bepaalt het specifieke karakter en de sfeer van het buurtschap. Er wordt bijvoorbeeld gewoond rond een eigentijdse brink, een plek aan het water of in het riet. De buurten zijn goed bereikbaar voor alle vormen van verkeer. Ze zijn compact en het omliggende landschap is vanuit elk buurtschap zichtbaar. De architectuur van de buurtschappen sluit aan bij de buurtschappen in Breezicht-Zuid. Voor de naamgeving van straten is gekozen voor het thema ‘molens’: aandrijfwijze, bouwwijze of type.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende ontwikkelpartners: Van Wonen, Bouwinvest, Woningcorporaties SWZ en deltaWonen en de gemeente Zwolle.

Vanwege de nabijheid van Natura 2000 gebieden speelt stikstof een rol bij zowel de aanleg van de woonbuurt als het gebruik. Om die effecten beter in beeld te krijgen en passende maatregelen te treffen, wordt aanvullend onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat afhankelijk van de procedure voor het bestemmingsplan de bouw begin 2022 kan starten.

Artikel delen: