ChristenUnie Zwolle: Juist nu investeren in gezonde Blauwvingers

ChristenUnie Zwolle: Juist nu investeren in gezonde Blauwvingers

Zwolle – Het coronavirus maakt indringend duidelijk hoe belangrijk onze gezondheid is, vindt de ChristenUnie in Zwolle. De lockdown was een ingrijpende korte termijn maatregel om de ongecontroleerde verspreiding van het virus te voorkomen, zodat er genoeg IC-bedden beschikbaar waren voor besmette patiënten.

Nu de druk op de gezondheidszorg afneemt, wil de ChristenUnie nadenken over langere termijn maatregelen. Eén daarvan is investeren in gezondheid. De gemeente heeft al jaren gezondheidsbeleid. Het huidige beleidsplan Zwolle Gezonde Stad loopt in 2021 af. Herijking van het beleid is daarom nodig, zegt de CU.

Raadslid Wietse de Boer: “De huidige coronacrisis geeft extra urgentie aan een proactief, positief en breed gezondheidsbeleid. Want voorkomen is uiteindelijk altijd beter dan genezen. Ook al geeft het geen garantie, toch zijn we meer weerbaar voor mogelijke toekomstige virusuitbraken naarmate meer Zwollenaren een vitale en gezonde uitgangspositie hebben. Daarom willen we juist nú investeren in vitale en gezonde Blauwvingers!”

De Boer: “Erg inspirerend zijn de zogenaamde blue-zones. Dat zijn gebieden op de wereld waar mensen gezonder en vitaler zijn dan elders. Uit onderzoek blijkt dat deze gebieden een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben zoals gezonde voeding, voldoende slaap, ontspanning, beweging en sociale verbondenheid. Dat sluit aan op de positieve gezondheidsdefinitie die we ook in Zwolle toepassen. Deze inzichten waren altijd al essentieel maar zijn door de coronacrisis alleen maar urgenter geworden. Als we er rekening mee moeten houden dat er in de toekomst vaker van dit soort epidemieën uitbreken, dan is de beste preventie dat we ons richten op vitaliteit en gezondheid. Dat geeft geen garantie, maar geeft je wel een betere uitgangspositie, ook bij andere aandoeningen.”

In een notitie presenteert de ChristenUnie acht speerpunten om uit te werken in een lokaal gezondheidsakkoord. Samen met partijen uit de stad kan zo een Zwolse alliantie voor gezonde en vitale Blauwvingers worden opgezet. Een voorbeeld is het tijdelijk – op bepaalde momenten in de week – afsluiten van een of meer rijstroken van brede verkeersaders om ruimte te geven aan buitensporters. Ook pleit de ChristenUnie voor een positieve campagne met bekende Zwollenaren als ambassadeur van een gezonde leefstijl.

Via schriftelijke vragen vraagt het ChristenUnie raadslid De Boer aan het college van B&W om te reageren op de acht speerpunten uit de notitie.

Artikel delen: