Gemeente Zwolle presenteert lichtvisie voor binnenstad

Gemeente Zwolle presenteert lichtvisie voor binnenstad

Zwolle – De gemeente Zwolle verwacht dat de binnenstad van Zwolle in 2030 nog aantrekkelijker en gastvrijer voor inwoners en bezoekers is, doordat gebouwen, straten en pleinen ’s avonds sfeervol zijn verlicht.

Door de verlichting wordt ook het historische karakter van de stad goed zichtbaar. De Lichtvisie ‘LED Zwolle shine’ is gemaakt in opdracht van de raad en geeft hier de komende jaren invulling aan. De lichtvisie wordt ter bespreking aan de raad overgedragen. Er zijn twee thema’s: ‘Trots op Zwolle’ en ‘Wegwijs in Zwolle’. Daarbinnen bestaan zeven programma’s die hieraan invulling gegeven.

De Lichtvisie kwam tot stand mede door een uitgebreid participatietraject met inwoners van de binnenstad, jongeren en vertegenwoordigers van de maatschappelijke en culturele sector, de horeca en ondernemers. Ook het Natuurplatform, Zwolle Groenstad dachten mee.

Binnen het thema Trots op Zwolle worden in de visie iconische gebouwen en bijzondere gevels uitgelicht. Ook wordt op andere manieren unieke verhalen verteld, bijvoorbeeld door met licht op de gevels te laten zien wat zich vroeger in het pand afspeelde.

Zwolle kent een rijke historie maar leeft ook sterk in het nu. Daarom is er behoefte aan meer dan alleen accenten op de historie. In de visie wordt ruimte gemaakt voor spraakmakende, lokale initiatieven met licht.

Met het thema Wegwijs in Zwolle wordt beoogd om singels en de bruggen over de singels meer in eenheid te verlichten. Hierdoor ontstaan gastvrije entrees.

Ook de nu nog donkere, smalle stegen en donkere hoeken op een plein worden ruimtes waar het prettig wandelen, verblijven of ontmoeten is, aldus de gemeente. Het moet bezoekers verleiden meer van de stad te verkennen en er doorheen te dwalen.

Tot slot beschrijft de visie hoe je met aanstuurbare en duurzame verlichting, waarbij het lichtniveau wordt aangepast aan het uur van de avond en nacht, het mogelijk maakt niet alleen rekening te houden met de belangen van de bewoners van de binnenstad, maar ook met ecologie en duurzaamheid.

De eerste projecten waarmee de gemeente in 2020 aan de slag wil, zijn het maken van een lichtontwerp voor de Grote Kerk, het stationsgebouw en een derde ontwerp. Realisatie zou dan direct daarna plaatsvinden.

Artikel delen: