Monique Schuttenbeld, wethouder Cultuur en Evenementen - Foto: GroenLinks
Monique Schuttenbeld, wethouder Cultuur en Evenementen
Foto: GroenLinks

Zwolse kunst- en cultuursector krijgt 250.000 euro coronahulp

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders geeft een financiële impuls aan de culturele sector in Zwolle.

Het geld, in totaal 250.000 euro, is bestemd voor Zwolse culturele initiatieven, cultuurmakers en culturele zelfstandigen. Met het extra bedrag wil de gemeente het culturele leven in Zwolle weer op gang krijgen, zodat zij ook na de crisis kan blijven bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van de stad. Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis.

Om te voorkomen dat deze belangrijke sector door de crisis klappen krijgt die ze niet meer te boven komen, zijn maatregelen nodig die de sector levensvatbaar en kwalitatief hoog houden.

Het extra vrijgemaakte geld wordt op verschillende manieren ingezet. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande kaders en regelingen. Zo komt er een extra aanvraagronde voor de bestaande regeling Cultuur & Kwaliteit. Bij deze regeling kunnen cultuurmakers een voorstel indienen voor de productie van bijvoorbeeld een voorstelling of een kunstobject.

Ook de regeling Artpitch038 krijgt een impuls. Deze regeling is gericht op vernieuwing, innovatie en experiment. Samen met de Stadkamer wordt gekeken of er opdrachten voor cultuureducatie kunnen worden opgepakt. Tenslotte wordt een deel van de middelen ingezet voor het Corona Zomervakantieplan, zoals verwoord in een motie van de gemeenteraad die vorige week is aangenomen. Hiervoor worden cultuurmakers en organisaties uitgenodigd om zomervakantie-activiteiteiten te organiseren voor Zwolse kinderen en jongeren.

Wethouder Cultuur Monique Schuttenbeld: “De laatste weken heb ik helaas veel schrijnende verhalen gehoord uit de cultuursector. Ik heb geluisterd naar waar de behoeften liggen. De sector heeft mij gevraagd een opdrachtenstroom op gang te brengen. Dit voorstel sluit hierbij aan, doordat opdrachten direct uitgezet kunnen worden.”

De komende weken worden de extra maatregelen via verschillende kanalen en netwerken onder de aandacht gebracht van de cultuurmakers en organisaties.

Deze financiële impuls is de tweede in een set van gemeentelijke steunmaatregelen voor de culturele sector. De gemeente en de provincie willen ook bijdragen aan het Noodfonds van het ministerie van OCW, waar de grote culturele instellingen De Fundatie, Hedon, Zwolse Theaters en het Fraterhuis aanspraak op kunnen maken.

Artikel delen: