Provinciehuis - Foto: Wouter Steenbergen
Provinciehuis
Foto: Wouter Steenbergen

Provincie Overijssel geeft opnieuw flinke impuls aan wonen

Zwolle – De provincie Overijssel investeert samen met de gemeenten Enschede, Hardenberg, Deventer en Zwolle in de gebiedsontwikkelingen van haar vitale binnensteden en openbare ruimte.

Deze gebiedsontwikkelingen geven opnieuw een flinke impuls aan de woningbouw in binnensteden en brengt wonen, retail, horeca en vergroening bij elkaar. Vanuit het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen en Retail stelt de provincie 3,75 miljoen euro beschikbaar. Eerder dit jaar had de provincie al ca. 3,6 miljoen euro geïnvesteerd in regelingen voor wooninitiatieven en crisisarrangementen voor binnensteden.

Gedeputeerde Monique van Haaf: “Er is een woningtekort in onze steden. Daarom stimuleren we het versneld bouwen van grote aantal woningen. We werken samen met gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, corporaties en andere provincies om de complexe woningbouwopgaven te realiseren. Dat doen we onder andere via onze netwerkorganisaties de Stadsbeweging en de Woonkeuken. Het mooie van onze samenwerking is dat het Rijk nu mee investeert via de Woonimpuls in Zwolle, Enschede en Deventer. Via de Woonimpuls wordt landelijk 1 miljard euro door het Rijk beschikbaar gesteld. In totaal bouwen wij versneld meer dan 2150 woningen.”

“Met de Woonkeuken is er op 2 juli aanstaande een digitale bijeenkomst over 1) woningmarkt na de coronacrisis 2) versnelling van de bouwproductie en 3) de regionale woonagenda’s. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden via woonkeuken@overijssel.nl Wees welkom om mee te innoveren!”

Provincie en gemeenten hebben nu voor vier gebiedsontwikkelingen een afspraak gemaakt en de verwachting is dat er nog meer volgen. Voor nu gaat het om:

· Enschede: gebiedsontwikkeling Stationsplein, onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling in het Centrumkwadraat. Hier is woningbouw een onderdeel van een pakket waarbij ook gewerkt wordt aan het verbeteren van entree/bereikbaarheid van de stad en het klimaat.

· Zwolle: in de spoorzone Zwolle draait het om het toevoegen van woningen, met ook opgaven als mobiliteit, klimaat en innovatie.

· Deventer: gebiedsontwikkeling rond de Lebuïnespleinen. In deze ontwikkeling komt de stad als place to be in beeld, functies als retail, mobiliteit en wonen worden heroverwogen, aangepast en gemixt.

· Hardenberg: gebiedsontwikkeling Spindeplein waar woningbouw, terugbrengen vierkante meters retail en klimaat/vergroening bij elkaar komen. Stadsarrangement gemeente Zwartewaterland en crisisarrangement gemeente Dalfsen.

Naast de hierboven genoemde gebiedsontwikkelingen heeft provincie ook het stadsarrangement voor Zwarteland en het crisisarrangement voor Dalfsen goedgekeurd. Als onderdeel van de 3,75 miljoen krijgt Zwarteland € 96.000 voor de doorontwikkeling van het centrum van Hasselt. Focus ligt op de leefbaarheid en het aantrekken van meer toeristen.

Met Dalfsen heeft de provincie nu met alle gemeenten een corona crisisarrangement afgesloten. Met de aangevraagde € 20.000 gaat de gemeente Dalfsen een actie ontwikkelen voor de lokale ondernemers in de 3 kernen (Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld).

Artikel delen: