Waterschap peilt mening over recreatie

Zwolle – Aandacht voor waterrecreatie is belangrijk en door de nieuwe opzet van de  waterschapsverkiezingen zal de herkenbaarheid van het waterschapsbestuur toenemen.  Dat is de uitkomst van een peiling bij het Groot Sallands Burgerpanel, bestaande uit inwoners van het werkgebied van het Waterschap Groot Salland. Groot Salland introduceerde dit eerste digitale waterschapspanel van Nederland, omdat het wil weten of burgers tevreden zijn over de werkzaamheden en dienstverlening.

Een grote meerderheid (80%) van de panelleden vindt het belangrijk dat het waterschap aandacht besteed aan waterrecreatie. Dit kan door mee te werken in projecten van andere partijen, maar ook door zelf projecten te initiëren. Met name het plaatsen en ontwikkelen van educatieve informatieborden wordt gezien als taak van  het waterschap. Daarnaast werd duidelijk dat de informatieborden die momenteel in het werkgebied staan hun nut bewijzen. Veel geld mag waterrecreatie echter niet kosten. Zo’n 30% van het Burgerpanel vindt verhoging van de waterschapsbelasting acceptabel voor investeringen door het waterschap in waterrecreatie.

Waterschapsverkiezingen

Panelleden informeren zichzelf vooral over de waterschapsverkiezingen via het waterschap zelf (website, folder, bijsluiter belastingaanslag) en regionale gedrukte media. Deze twee communicatiemiddelen worden door hen ook als de beste media gezien om mensen te informeren over de verkiezingen.
Toch vindt nog bijna de helft zichzelf matig geïnformeerd over de verkiezingen in november dit jaar. Dat is goed te verklaren, omdat de verkiezingscampagne start op 1 oktober.  

Ook gaf het panel duidelijk aan vooral informatie te willen over onderwerpen en keuzes die de komende tijd gaan spelen en de standpunten en deskundigheid van de kandidaat-bestuurders. De persoonlijke achtergrond wordt een stuk minder belangrijk gevonden.

Bijna negen op de tien panelleden denkt dat het mogelijk maken van stemmen via internet de opkomst bij waterschapsverkiezingen zal verhogen. Een mening die Groot Salland deelt. Echter gaf staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat géén toestemming. Dit betekent dat kiezers hun stem niet vanaf de computer kunnen uitbrengen, maar uitsluitend via  briefstemmen.

Ook kwam de veranderde regelgeving omtrent de kandidaatstelling bij de waterschapsverkiezingen aan de orde. In het verleden konden kandidaten zich individueel verkiesbaar stellen. Dit jaar gaat het anders; kandidaat-bestuurders moeten een ‘lijst’ vormen (een soort partij) en een programma maken. Het systeem is daarmee vergelijkbaar met de gemeenteraad- en Tweede Kamer-verkiezingen. De helft van het panel verwacht dat hiermee de herkenbaarheid van het Algemeen Bestuur zal toenemen.

De resultaten uit het Groot Sallands Burgerpanel worden door het waterschapsbestuur besproken. Daar waar mogelijk wordt er actie op ondernomen. 

De onderzoeksresultaten zijn na te zien op de website van het waterschap, www.wgs.nl/burgerpanel

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Een paar passanten ligplaatsen in de binnenstad voor de kleinere plezierbootjes zou niet gek zijn.
  Mensen die geen Boer van achternaam heten en op hun eigen manier “puur willen genieten” moeten daar hun bootje kwijtkunnen.
  Zwolle voor de Zwollenaren!!


  Maak melding

 2. Ik zou wel willen, dat het water achter ons huis wat opgeschoond wordt. Bij wie zou ik dan aan kunnen kloppen?

  En ik ben nog steeds op zoek naar een waterweg om te zien of ik met een klein bootje van ons uit ook bij de stad uit kan komen 🙂


  Maak melding

Reageer