“In het Hanzekwartier doen we het samen” - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

“In het Hanzekwartier doen we het samen”

Zwolle – Het begint bijna een gewoonte te worden in Zwolle. Nieuwe ontwikkelingen in de stad waarbij meerdere partijen betrokken zijn, zoeken elkaar op en zetten er samen de schouders onder. “In Zwolle doen we het samen.” Om dit te onderstrepen wordt er door de betrokkenen steeds vaker een convenant ondertekend, waarin de samenwerking wordt bekrachtigd. Een convenant is niet zozeer een dichtgetimmerd juridisch document, maar meer de nadrukkelijke intentie om samen iets te bereiken.

Maandagmiddag was er weer zo’n moment. Liefst negen partijen waren bijeengekomen op het terras bij Hanz voor de ondertekening van het Convenant Coalitie HanzeKwartier incl. Campus. De negen partijen willen werken aan de gebiedsontwikkeling van het HanzeKwartier; het gebied tussen Noordzeelaan en de IJsselallee; aan de westkant begrensd door het spoor en aan de zuidkant door de Hanzeallee. In dit gebied onder andere kantoren van Univé, IND, KPMG, politiebureau, het Zone.College (vroeger Groene Welle). Ook Windesheim en de Campus aan de overkant van de IJsselallee hoort nadrukkelijk bij het Hanzekwartier.

Dit gebied is nog jong en in de jaren negentig gebouwd, maar inmiddels volgens velen gedateerd. Een erg stenige omgeving, veel kantoren met parkeerterreinen en weinig woningen. ’s-Avonds een doods en anoniem gebied. Het is de bedoeling dat het HanzeKwartier in de toekomst een levendige plek wordt voor wonen, werken en leren en ook jonge creatieve ondernemers weet aan te trekken. Het deelgebied HanzeKwartier maakt onderdeel uit van de Spoorzone.

De negen samenwerkende partijen zijn Urban Innovators, BPD, Nijhuis, City Developer-S, gemeente Zwolle, Zone.College, Delta Wonen, SWZ en Hogeschool Windesheim. Volgens kartrekker Thijs van Dieren van City Developer-S is deze samenwerking uniek voor Nederland. “Zowel woningbouwcorporaties, ondernemers, bouwers, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen en gemeente willen met volle bak vooruit.” Het is de bedoeling dat er in het najaar een ontwerpkader voor dit gebied gereed is en kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Ed Anker is erg positief over de samenwerking en verwacht dat het gebied zichtbaar zal gaan veranderen: “We zullen mooie dingen tot stand brengen en ik kan niet wachten.”

Thijs van Dieren verwacht een mix van wonen en werken, waarbij vooral jonge innovatieve bedrijven welkom zijn die gebruik willen maken van collectieve voorzieningen in dit gebied. “Het moet een kweekvijver worden van talent.” Ook zal het gebied groener moeten worden met een parkachtige karakter. “Auto’s naar de randen, zodat er minder parkeerplaatsen en straten in het gebied nodig zijn.” Wethouder Anker hoopt dat studenten van Windesheim zich hier vestigen en eigen bedrijfjes gaan stichten. Ook droomt hij van een betere verbinding met Hogeschool Windesheim: “Het zou toch prachtig zijn als de te bouwen voetgangersbrug bij het NS-station ( de zogenoemde Passerelle) over de sporen kan worden doorgetrokken over de IJsselallee naar de Campus van Windesheim.” Ook het Engelenpad vanaf de Grote Markt tot aan het Engelse Werk zal door het HanzeKwartier gaan lopen. Thijs van Dieren: “Als je het Engelenpad ziet als een parelsnoer dan zal het Hanzeplein in het HanzeKwartier zeker één van de parels van dit snoer worden.”

Artikel delen: