Herontwikkeling bankenlocatie Melkmarkt

In afwachting van de beslissing van het rijk over de monumentenstatus voor de panden Melkmarkt 1-5, 7 en 9, worden de ruimtelijke procedures voor de herontwikkeling  voortgezet. Het college is in principe akkoord gegaan met de bouwaanvraag voor de bankenlocatie aan de Melkmarkt en heeft het voornemen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Dit ontwerpbesluit wordt nu ter inzage gelegd.  

Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen: ‘We zorgen dat we de procedures zoveel mogelijk laten doorlopen maar of dit bouwplan gebouwd gaat worden, is natuurlijk wel afhankelijk van de beslissing van het rijk over de monumentenstatus. Als de minister de panden niet als rijksmonument aanwijst, kunnen we verder. Dit bouwplan past heel goed in de historische omgeving van de Melkmarkt en betekent een belangrijke versterking van het centrum.’

Bouwplan

Het bouwplan voor de bankenlocatie is van ontwikkelaar DLH en sluit architectonisch nauw aan op de historische Melkmarkt. Het plan voorziet in winkelruimte en horeca met daarboven woningen. De ontwikkeling geeft een impuls aan het kernwinkelgebied en versterkt de looproutes in de binnenstad: van Maagjesbolwerk naar de Grote Markt en (met een doorsteek) van de Luttekestraat naar de Melkmarkt. Het voorziet bovendien in een fietsenkelder en draagt daarmee sterk bij aan een oplossing van de fietsparkeerproblematiek in de binnenstad. Het bouwplan past in het Ontwikkelingsprogramma voor de binnenstad.

Monumentale waarden

Onderdeel van het plan zijn de panden Melkmarkt 1-5, 7 en 9 die zekere monumentale waarden bezitten. Het college heeft deze waarden afgewogen tegen het belang van deze ontwikkeling voor de stad. Het belang voor de stad, met name de versterking van het kernwinkelgebied, het verbeteren van de looproutes en het oplossen van de fietsparkeerproblematiek, weegt daarbij zwaarder. Daarom is besloten om deze panden niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Bij de rechtbank is op dit moment een beroep tegen dat besluit in behandeling. Daarnaast is op particulier initiatief in juni 2007 een rijksmonumentenstatus aangevraagd. Die procedure is nog niet afgerond.

 

Procedures

Vrijstelling van het bestemmingsplan door middel van artikel 19, lid 1, is nodig omdat het bouwplan op een aantal punten afwijkt van het bestemmingsplan.

Naast deze procedure voor een bouwvergunning en de genoemde aanvragen voor gemeentelijk monument en rijksmonument, zijn er ook aanvragen in behandeling voor de sloop van de panden en een monumentenvergunning.

Artikel delen:
Reacties 51
 1. Is het nu een matig of een lelijk ontwerp Tsja? En nee John volgens mij is er nooit eerder de loftrompet gestoken over dit stukje Zwolle. En al helemaal niet over dit stukje Zwolle in de Voorstraat. Slopen dus, die afgrijselijke troep en bouwen maar. Ik vind het plan mooi en passend in de omgeving. Bijkomend voordeel is dat we gelijk van die fietsenchaos op de Grote Markt en Oude Vischmarkt verlost zijn. Komen deze lokaties ook eindelijk eens tot hun recht.


  Maak melding

 2. @john van boven

  Om antwoord te geven op jouw vraag: bij veel Zwollenaren is er een diep gewortelde liefde voor de stad die leidt tot het koesteren van de bestaande omgeving.

  Als lokale politieke partijen daaraan voorbij gaan om bedrijfseconomische belangen van investeerders van buiten te faciliteren, leidt dat tot kritiek vanuit de Zwolse samenleving.

  Het ontbreken van historisch besef en respect bij de gemeenteraad vind ik stuitend. Ook de schijndemocratie bij ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad zoals het blokkendoosje bij de Spiegel doet mij de tenen krullen.

  Kunt u mij vertellen wat de meerwaarde van deze ruimtelijke ontwikkeling is voor de historische binnenstad?

  Kortom wat is het nut en de noodzaak om deze ontwikkeling door te zetten oftewel wat zijn de (maatschappelijke) kosten en baten hiervan voor de stad Zwolle?


  Maak melding

 3. @ John van Boven

  Er is idd meermalen kritiek geuit op de panden die ook aan de Voorstraat liggen. Ookal schijnen deze panden qua architectuur van onschatbaare waarde te zijn.

  Er is echter ook meermalen aangehaald dat de historische waarde van met name de panden 1-5 aan de Melkmarkt uniek zijn en dus behouden dienen te worden. Er schijnen daar historische kelders onder te liggen.

  Ik ben touwens persoonlijk erg gecharmeerd van de doorgang die er onder het gebouw tussen de Voorstraat en de Melkmarkt loopt. Mag van mij blijven! desnoods als ingang van een fietsenstalling.

  Waarom nu een afgrijzelijk Vinex-aandoend stukje nieuwbouw neerzetten? Is dat nu het enige alternatief? Waarom niet wat mooi is behouden en dan daar omheen wat nieuws neerzetten? Nieuw in oud integreren in plaats van alles maar vervangen… zal zeker weer met geld te maken hebben. Kost even veel maar levert minder op!


  Maak melding

 4. vraagje
  geschreven door john van boven, op 10 september 2008 om 09:24

  Kan iemand mij vertellen waar en wanneer de loftrompet werd gestoken over dit stukje Zwolle, voordat het in de belangstelling kwam om er wat nieuws te bouwen?

  Al vele jaren is de historische waarde van de ‘Tijlpanden’ bekend bij een flink deel der Zwollenaren. Ik meen dat er medio jaren 80 al enkele artikelen over deze panden in de Zwolsche Courant stonden.
  Dit o.a. naar aanleiding van het gesloopte Gouverneurshuis, een prachtig gebouw dat óók al moest verdwijnen opdat de portemonnees van enkelen beter gevuld werden.
  Ook nu regeert het geld i.p.v. de democratie.
  De Zwolsche politiek luistert slaafs naar de projectontwikkelaars en bouwbedrijven.
  Er zullen wel weer een aantal snoepreisjes op het programma staan.
  Eigenbelang staat helaas voorop. >:(


  Maak melding

 5. @John van Boven

  Waarom stelde je die vraag eigenlijk?
  Is dat omdat de desbetreffende wethouder, Janco Cnossen, ook van de CU is en het het aanzien van hem en jullie partij zal schaden indien dit vermaledijde plan niet door gaat?


  Maak melding

 6. Dhr Cnossen is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:
  O.a.:
  -Monumentenzorg en archeologie
  -Programma Binnenstad

  Dhr Cnossen heeft de volgende nevenfuncties:
  Nevenfuncties uit hoofde van de gemeente:
  O.a.:
  -Voorzitter van het AB en DB van het Historisch Centrum Overijssel
  Gemeente Zwolle

  Monumentenzorg in z’n portefeuille en ook nog voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het Historisch Centrum Overijssel.

  En dat zonder enig historisch besef… :'(
  Weinig zorgzaam.


  Maak melding

 7. Mensen de Gemeenteraad doet toch waar ze zin in hebben. Vooruit denken is één de uitvoering daarvan is twee, ze maken er gewoon een zooitje van en dat zal niet veranderen.
  De leus waar de Burgemeester/wethouders en een groot gedeelte van de Gemeenteraad is “samen maken we de stad” JA KAPOT!!!!


  Maak melding

 8. Slopen die hap! Best een mooi gebouw, maar veel te gesloten voor de lokatie. Als er bij het nieuwe ontwerp wat meer aandacht aan de detaillering van de gevels wordt geschonken dan bij de standaard diezerstraat-natuursteen-alupui oplossing wordt het een aanwinst voor de stad!! En met aandacht bedoel ik niet dat er meteen historiserend gebouw moet gaan worden, één Eiland-debacle is genoeg.


  Maak melding

 9. Er wordt hier weer erg makkelijk over DE politiek gepraat. Er was tot nu toe geen meerderheid die alsnog de gebouwen (Bank en Tijlpanden) op de Melkmarkt willen sparen door ze in te passen in de nieuwbouwplannen. Er was wel een grotere minderheid die deze wens uitdrukkelijk uitspreekt. En verder heb ik nog niets gemerkt van reisjes.

  @ John van Boven

  Het Bankgebouw van Straaten (dan heb ik het nu niet over de 15e eeuwse tijlpanden met middeleeuwse kelders) wordt beschreven in een boek van het Zwols Architectuur Podium, ruim voordat de sloopplannen bekend werden.  Maak melding

 10. Reisjes
  We zijn anders vaak genoeg op reis in onze skitterende stad, Rana 😉 Vanavond kunnen we weer op reis naar Zwolle Zuid. Inloopavond wijkanalyse. Luisteren naar Zwollenaren met hun aandachtspunten voor hun wijk.

  @ Zwollenaar. Word lid van een politieke partij of richt één op en doe er wat aan! De handschoen ligt op de grond, pak je hem ook op?

  Groeten,

  Martijn


  Maak melding

 11. Wat mij opvalt is dat als burgers kritiek uiten op het functioneren van de gemeenteraad, deze al snel roept: Waarom doe je zelf niets?

  Lijkt een beetje op een bakker die tegen een ontevreden klant zegt: dan bak je zelf toch je brood…

  Beste Rana en Martijn,

  Laten we elkaar geen mietje noemen: deze ruimtelijke ingreep is wordt gedaan vanuit commerciële overwegingen.

  Wat reisjes betreft. Persoonlijk ben ik juist bereid om duizenden kilometers te reizen om historische gewelven te kunnen zien. Ik vind het daarom jammer dat op 500 meter afstand van mijn woning deze worden gesloopt.

  Gelukkig slopen ze in bijvoorbeeld Egypte de piramides niet omdat ze, ze niet meer zo mooi vinden 😉


  Maak melding

 12. Nog zo’n reisje…

  Die avond staat ook het wijkplatform Indische buurt op de agenda, Dick. Da’s in principe mijn wijk. Stadshagen is voorbehouden aan Martien v. Gurp en Jan Korteweg. Wellicht dat ik dus wat later aanschuif, want als bewoner van Stadshagen heb ik nog wel wat puntjes.

  Groeten,

  Martijn


  Maak melding

 13. Een “korte” reactie op de verschillende posts. Bovendien in willekeurige volgorde.
  – mijn standpunt wordt bepaald door de eigen opvattingen, en die staan los van het feit dat Janco Cnossen wethouder is. We weten dat van elkaar.
  – de combinatie van functies bij een wethouder wordt vooral bepaald doordat een hij een aantal portefeuilles heeft. De verdeling binnen het college wordt wel zo gedaan dat de verschillende dossiers onderlinge raakvlakken hebben voor de nodige consistentie. Dan ga je krijgen waarop hierboven wordt gedoeld. Daar moet vooral niets achter worden gezocht.
  – het beschrijven van een pand in een architectuurboek, is van een andere orde dan het “diepgewortelde besef bij veel Zwollenaren”. Over dat laatste heb ik zo mijn eigen gedachten. Vandaar ook mijn vraag. Ik hoor nu allerlei loftrompetten over de gebouwen, die ik voor die tijd nimmer hoorde. Wat ik wel hoorde, was de troosteloosheid van de Melkmarkt. Daar wordt nu aan gewerkt, en dat is goed te zien.
  – Ik heb een animatie gezien van dat project en die geeft een beter beeld dan de gevelrij die hierboven te bewonderen is.
  – Ik zoek naar een evenwicht tussen behoud van het oude en werken aan de toekomst. Je kunt er dan verschillend inzitten. Dat begrijp ik ook. Ik bestrijd dat dit te maken heeft met willekeur of met “de gemeenteraad doet maar waar ze zin in heeft”. Ik heb dan wel behoefte aan inhoudelijke argumenten voor een goed debat. Bovendien gaat het altijd om afwegingen.
  – Iemand noemde al de mogelijkheid van een fietsenstalling. Wat ik zelf erg belangrijk vind is de ontwikkeling van dat deel van Zwolle. Dat is nu niet veel bijzonders. Ik denk aan het project wonen boven winkels in de Korte Smeden. Het is modern, maar geeft dat stuk Zwolle wel een behoorlijke ‘boost’ en een aantrekkelijke loop naar de winkels op het Eiland (Natalini) vanaf de Diezerpromenade. Met de tijd meegaan vraagt wel lef. Dat is bovendien goed voor de economie van Zwolle. En die is dan weer goed voor de kracht van Zwolle met name voor het waarmaken van je sociale verantwoordelijkheid. Het ondersteunen van de zwakken in onze Zwolse samenleving moet ook betaald kunnen worden.
  – dat projectontwikkelaren daar een rol in spelen is prima. Samen doen we dingen. En dat is wat anders dan aan de leiband lopen. Wees blij dat ze willen investeren. Dat vraagt wel een sterke gemeente, dat besef ik. En daar mag de gemeente ook op aangesproken worden.  Maak melding

 14. Ah, nou jammer dan. Oh, ben benieuwd wat je Henny Kenkhuis nog wilt vragen. Misschien dat dat een goed reden is om toch te komen.
  Ach, ’t altijd gezellig toeven in het glazen (vooruitziende blik mbt Ikea) Cultuurhuis van onze mooie wijk.


  Maak melding

 15. Even los van alle politieke PR, ik geloof echt wel dat jullie zelf geloven dat jullie goed werk verrichten voor de stad.

  Rond de jaarwisseling komt er duidelijkheid over de status van het ABN-AMRO-pand en de TIJL-panden. De minister beslist dan of de status van rijksmonument wordt toegekend.


  Maak melding

 16. Hallo ElRey,

  Inhoudelijke kritiek is prima. Daar kunnen we wat mee bij onze standpuntbepaling. Hebben we eenmaal een standpunt en die luidt eventueel anders dan de criticasters, dan moet je je verantwoorden.
  Goede argumentatie geven op basis waarvan jij tot een besluit bent gekomen.

  In algemene bewoordingen afgeven op de gemeentepolitiek roept bij mij persoonlijk inderdaad al gauw de reactie op: Doe daar dan wat aan i.p.v. maar te blijven roepen aan de zijlijn ‘Het is niks en zal niks worden’.

  En inderdaad, laten we mekaar geen mietje noemen. De ontwikkelaar doet het inderdaad óók voor de winst. De gemeente of politiek krijgen er echter geen geld voor in het laadje geschoven. En dat kun je geloven of niet (afhankelijk van je houding tov jouw volksvertegenwoordigers).

  Groeten,

  Martijn


  Maak melding

 17. @Dick

  Het is inderdaad de minister van OCW die beslist over het verlenen van de status van rijksmonument. Echte wetenschapper. Viel bijvoorbeeld minister Van der Hoeven aan toen die intelligent design wilde opnemen in het lesprogramma op basisscholen. We hebben een kabinet met een sterk confessionele inslag dus is er wel behoefte aan iemand die voorkomt dat god de wetenschap wordt binnengesmokkeld. De strijd tussen wetenschap en geloof gaat voort.

  Het doet mij deugd dat er nog altijd genoeg Zwollenaren zijn die niet schromen om handschoentjes op te pakken. De Vrienden van de stadskern verrichten goed werk.

  Sinds zijn geboorte in de tijd van de cityvorming, toen de binnenstad vogelvrij was verklaard, zet de vereniging Vrienden van de stadskern zich in om het historische karakter van Zwolle te beschermen.

  Er is blijvende aandacht nodig voor onze historische binnenstad. Er is zoveel verloren gegaan en als je dan ziet wat er voor terug is gekomen. De Zwolse Jordaan, waar mijn oma en moeder zijn geboren, is in 1965 met de grond gelijk gemaakt. Het oude Gouverneurshuis is in 1985 vervangen door een appartementencomplex voor welgestelden.

  Het deed mij deugd dat de Vrienden van de stadskern de eerste ontwerpen voor het Maagjesbolwerk en het Eiland van tafel hebben gekregen waardoor er nu wel sprake is van een zekere toegevoegde waarde aan onze historische binnenstad.

  In een tijd dat het scenario van global economy in de praktijk prevaleert is het een goede zaak dat er tegengeluid is. Ookal wordt er door de lokale volksvertegenwoordigers niet altijd geluisterd: het burgerinitiatief ??Huis aan de Achtergracht?? is door de gemeenteraad kort voor de zomer afgewezen.

  Ook op andere terreinen nemen Zwollenaren hun verantwoordelijkheid waarbij het vaak gaat om kwesties waarin welzijn een grotere rol speelt als welvaart. Enkele voorbeelden: de stichting Voetbalvrienden van Zwolle die de gaten opvult die het bestuur en de supportersclub van FC Zwolle laten vallen en de recente eendracht bij de NVU demonstratie.

  Ik vind het jammer dat gekozen mensen slecht omgaan met kritiek van kiezers. De leus ??samen maken wij de stad?? (b)lijkt in de praktijk een theoretisch concept waaraan de Zwolse gemeenteraad louter lippendienst bewijst.

  Om terug te keren op de aanleiding hoop ik dat minister Plasterk, Zwolle een mooi cadeau doet bij de schoorsteen of onder de kerstboom.

  ??De tijd leert, of het tij keert,
  Maar de liefde voor mijn stad blijft mijn drijfveer!??


  Maak melding

 18. kritiek
  “ik vind het jammer dat gekozen mensen slecht omgaan met kritiek van kiezers”.
  Die zin, Elrey, blijft hangen. Hij is te algemeen om er op in te kunnen gaan.
  De vraag komt boven: wanneer ga je slecht om met kritiek van kiezers? Moet je altijd doen wat ze willen? Gekozen mensen hebben een bredere verantwoordelijkheid doorgaans dan burgers, die opkomen voor een specifiek belang. Op zich niets mis mee, maar ik moet dat wel afwegen tegen andere argumenten. Ja zeggen tegen de één is nee zeggen tegen een ander.
  Ik ben erg veel bezig met dit onderwerp. Zie mijn notities “De Kloof” en sinds vorige week ook “De Kluif”.
  Wat mij betreft specifieker zijn.
  (overigens iets heel anders: Elrey, ik publiceer morgen een notitie over demonstratierecht. Als je die wilt hebben, moet je mij dat laten weten)


  Maak melding

 19. Hall0 Martijn,

  Om de leus ??samen maken wij de stad?? daadwerkelijk inhoud te geven, moeten volksvertegenwoordigers en kiezers met elkaar in gesprek blijven. Het is in ieders belang om te voorkomen dat er non-discussies worden gevoerd over onze directe leefomgeving.

  Voor een goede besluitvorming is het van groot belang dat er een goede afweging plaatsvindt waarin alle belangen zorgvuldig en objectief worden meegenomen. Afwijkende meningen dienen daarom rationeel op hun merites te worden beoordeeld.

  Als planoloog ervaar ik dagelijks de complexiteit van ruimtelijke ontwikkelingen.

  Ik besef terdege dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

  Ik besef ook dat wij van Zwolle geen paradijs kunnen maken zonder financiële pijlers.

  Dat laat echter onverlet dat ik als burger van Zwolle met een passie voor geschiedenis de voorgenomen ingreep betreur. Het huidige plan leidt ertoe dat uniek cultuurhistorisch erfgoed verdwijnt en dat minder uniek commerciëel aanbod daarvoor terugkeert. Dat is de kern van de discussie die gevoerd wordt.

  Ik ben tot nu toe niet overtuigt van het nut en de noodzaak van de voorgenomen ontwikkeling. Het gaat mij niet om de inhoud van de ontwikkeling, maar om de vorm van de ontwikkeling. Een ander plan dat wel rekening houdt met de op deze locatie aanwezige cultuurhistorische waarden is toch mogelijk? M.a.w. er zijn meerdere mogelijkheden dan sloop en nieuwbouw. Ik zie die mogelijkheden helaas onvoldoende terug in de gemaakte afweging.

  Ik vestig mijn hoop op de minister van OCW. Na de aanwijzing tot rijksmonument kan er dan altijd nog een nadere (en hopelijk) betere afweging worden gemaakt die leidt tot een ruimtelijke ingreep waarmee zowel cultuurhistorische, commerciële als andere belangen worden gediend.

  Misschien tot vrijdag in Oss.


  Maak melding

 20. Beste John van Boven,

  In dit topic wordt een discussie gevoerd over de herontwikkeling van een deel van de binnenstad. De uitdaging is om te komen tot een ingreep die meerdere belangen dient. Een ingreep die een plus vormt voor zowel de cultuurhistorische kwaliteit van de binnenstad als de economie van Zwolle.

  De huidige ingreep leidt altijd tot een plus-min uitkomst: ofwel een plus voor commerciële belangen en een min voor het cultuurhistorisch erfgoed (ontwikkeling conform huidig plan), ofwel een plus voor het laatste en een min voor het eerste (toekenning rijksmonumentenstatus en huidig plan van tafel).

  De Zwolse gemeenteraad kiest met het huidige plan voor een deeloplossing en niet voor een totaaloplossing of een plus-plus oplossing vandaar mijn kritiek op het verkwanselen van de binnenstad.

  Ik vind het jammer dat partijen niet meer met elkaar in gesprek zijn, maar (juridisch) met elkaar in gevecht zijn geraakt.

  In het verleden heeft samenwerking tussen de vereniging Vrienden van de stadskern (kiezers) en de gemeente (gekozenen) geleid tot meerwaarde voor de Zwolse binnenstad. Het Maagjesbolwerk en het Eiland zijn door de samenwerking mooier geworden dan het aanvankelijke ontwerp.

  Voor de zomer was het afwijzen van het burgerinitiatief ??Huis aan de Achtergracht?? ook al een verkeerd signaal.

  Als je echt samen de stad wil maken dient er ruimte te zijn voor discussie. Een discussie over de directe leefomgeving van mensen is altijd bijzonder en moet goed gevoerd worden. Zeker omdat wij wat achterlaten voor toekomstige generaties. Deventer heeft zijn Bergkwartier nagelaten. Zwolle heeft zijn eigen Jordaan gesloopt.

  Laten we leren van de fouten uit het verleden en nu keuzes maken waarvan men in de toekomst geen spijt heeft.

  Ik vind dat er geen goede, brede afweging heeft plaatsgevonden omdat de ruimtelijke ingreep geen plus, plus oplevert voor Zwolle. Dat is de discussie die ik primair voer, een discussie over het functioneren van de Zwolse gemeenteraad is daarbij off-topic.

  Ik ontvang de verkenning over demonstratierecht graag want je weet dat ik zeer geïnteresseerd ben in de rechtmatige mogelijkheden om een nieuwe demonstratie van de neo-nazistische NVU te voorkomen, dat geeft altijd minder rotzooi dan andere mogelijkheden. Ik neem hierover nog wel contact met je op.


  Maak melding

 21. Off topic, maar het doet mij deugd dat Rana Berends (Groen Links/De Groenen), Martijn van der Veen (CDA) en John van Boven (CU) zich verantwoordelijk voelen voor hun keuzes (functioneren) en de discussie aangaan op de weblog. Dat getuigt van een stuk verantwoordelijkheid.


  Maak melding

 22. wens
  Ik vind de procedure die nu gevoerd wordt rond de bankenlocatie een gemiste kans.
  Ik heb een tijdje terug als eens geopperd, dat er een bijeenkomst wordt gehouden waar de gemeente, de vrienden van de stadskern, de buurt, leden van de gemeenteraad en niet te vergeten de projectontwikkelaar bij ekaar gaan zitten om elkaar te vertellen wat belangrijk is en wat men gerealiseerd wil hebben. Het college kan dan uitleggen wat ze willen en waarom ze dat willen. De projectontwikkelaar kan zij plannen toelichten en de anderen kunnen aangeven wat hen bezighoudt.
  Uit het geheel van informatie kan dan een plan gemaakt worden op basis van de doelstelling en rekening houdend met wensen.
  Dat zou mij een lief ding waard zijn.
  Nu gebeurt het in een procedure “achter elkaar”, waardoor betrokkenen het zicht niet meer hebben op het totaal.


  Maak melding

 23. @John van Boven

  Dat is nu precies wat ik hiervoor betoog.

  Er ligt geen door de samenleving gedragen plan. Sterker nog elke partij voert een eigen procedure om een ‘eigen plan’ door te drukken: B&W middels een zelfstandige projectprocedure, de vrienden van de stadskern via het ‘rijksmonumententraject’. Het ware beter geweest om alle betrokken partijen samen in een hok op te sluiten en een programma van eisen te formuleren op basis waarvan er ontwerpen konden worden gemaakt. Als het ‘complete hok’ hieruit had kunnen kiezen had men alle fuz, tijd- en geldverspilling kunnen voorkomen.

  Er lijkt onvoldoende recht te zijn gedaan aan de principes van participatieve planvorming. En zoals altijd: als het proces slecht is, is het product ook slecht.

  Ook had ik geredeneerd vanuit gebiedsontwikkeling Zwolse stijl (‘samen maken wij de stad’) mij kunnen voorstellen dat de gekozen vertegenwoordigers van het gebied eerst met de kiezers uit het gebied tot overeenstemming was gekomen alvorens er gesproken werd met de projectontwikkelaar.

  Uit eerdere uitspraken van wethouder Cnossen begreep ik echter al dat er geen weg meer terug was omdat er al te ver gewandeld was met de projectontwikkelaar.

  Tenslotte alle mooie woorden ten spijt: gemeente en projectontwikkelaar hebben wel degelijk andere belangen. Zo dient een gemeente verder te kijken dan een bedrijfseconomisch belang en winst op korte termijn zeker als een stuk bestaande stad wordt herontwikkeld.


  Maak melding

 24. Uit eerdere uitspraken van wethouder Cnossen begreep ik echter al dat er geen weg meer terug was omdat er al te ver gewandeld was met de projectontwikkelaar.

  Dus alle mooie woorden van de politieke reageerders hier op WZ ten spijt (waarvoor hulde en dank), hebben de zakkenvullers de Zwolsche bevolking al voor een voldongen feit gesteld?
  Zoals steeds weer gebeurd?


  Maak melding

 25. Open brief Jan Zelle 13 december 2006: Ga praten!
  Onderstaand een tevergeefse oproep van Jan Zelle (D66) van 2 jaar geleden. Mogelijk wordt er nu vanaf 2008 t/m tenminste 2010 door geprocedeerd. Tel uit je winst!

  13-12-2006

  Vanmorgen heeft Jan Zelle (D66) een open brief aan de pers over de bankenlocatie aan de pers gezonden.

  D66 hoopt op een verstandig en weloverwogen B&W-besluit in reactie op het positief advies van de welstands- en monumentencommissie op 13 november 2006 over de monumentale status van het ABN-AMRO-gebouw en Tijlpanden aan de Melkmarkt.

  In de visie van D66 dient dit besluit te worden genomen ná het horen van alle belanghebbenden en op basis van objectieve feiten. De gang van zaken tot nu toe roept echter de vraag op of in Zwolle opnieuw niet het mandaat bij de politiek ligt, maar bij een projectontwikkelaar.

  Dit nog afgezien van de vele juridische steken in verschillende kwesties, die B&W de afgelopen jaren heeft laten vallen. D66 vraagt zich af wat de politiek geleerd heeft van de sloop van het Gouverneurshuis in 1985.

  Moet straks weer achteraf uit één of meer universitaire studies blijken, dat dit gemeentelijk beleid door een zwakke onderhandelingspositie van gemeentezijde op drijfzand is gebaseerd en onder vermeende tijdsdruk of stekker-eruit-stekker-erin-discussie tot stand is gekomen?

  Als het aan D66 ligt in ieder geval niet: Zwolle let op uw saeck! Hopelijk geldt dit ook voor de rest van de Zwolse Raad.
  ———————————————

  ‘Bankenlocatie’ wellicht monument

  Omroep Zwolle 13 Dec 2006

  De ‘bankenlocatie’ aan de Melkmarkt wordt wellicht tot gemeentelijk monument verklaard. Een monumentencommisie, die de panden in opdracht van de gemeente heeft onderzocht, heeft een positief rapport geschreven.

  In het rapport wordt het gebouw aan de Melkmarkt 1-5 geroemd vanwege de historische kap en voorgevel. De overige onderzochte panden, aan de Melkmarkt 7 en 9, zijn volgens de commissie ondermeer waardevol vanwege hun middeleeuwse kelder.

  In het rapport adviseert de commissie verder om een bouwhistorisch onderzoek te laten doen naar de panden. De uitkomst van dit onderzoek is van belang voor de toekomst van de historische gebouwen.

  Als de gebouwen tot monument worden verklaard, zou dat betekenen dat de nieuwbouwplannen die er zijn voor het gebied niet door kunnen gaan.

  Het College van B&W neemt de uiteindelijke beslissing over het oude bankgebouw ‘van Straaten’ en de andere panden aan de Melkmarkt. Een woordvoerder heeft laten weten dat het College “eerst de uitkomst van het onderzoek afwacht, alvorens ze tot een definitief besluit over te gaan”.

  D66 voorman Jan Zelle heeft het College in een open brief opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met de panden. Zelle refereert in de oproep naar de sloop van het Gouverneurshuis in 1985, de sloop van dit historische pand zorgde toen voor veel opschudding.


  Maak melding

 26. Voor achtergrondinformatie zie de website
  Zie onze website voor achtergrondinformatie. Het goed om te horen dat de te slopen gebouwen nog steeds roering geven.
  Wellicht voor de duidelijkheid: wij als Stichting strijden voor het behoud van de drie panden en ze op te nemen in de herontwikkeling. Een monumentenstatus is daarbij een middel maar niet het doel. De drie panden kunnen prima ingepast worden. Van het bankgebouw is alleen de voorgevel en dak nog in takt. Achter de gevel kan prima ingevuld worden. De gevelopeningen kunnen tot op de vloer opengemaakt worden, zodat er een opener contact met de straat ontstaat. De huidige toegang naar de pinautomaat kan prima gebruikt worden als toekomstige in en uitgang van de te realiseren fietsenstalling. Sterker nog; Historische panden zijn in de regel voor de branche (winkels/horeca) geliefde objecten om zich te vestigen. Er zijn daar vele voorbeelden van en studies onderschrijven dit. Door een iets andere situering van de fietsenstallingen en de bergingen (voor de woningen) in de kelder kunnen de historische kelders behouden blijven. Wij zijn van mening dat de ontwikkelaar met deze drie panden goud in handen heeft. Hij maakt een kapitale blunder door deze te slopen.
  Zoals een concurrerende bank van ABNAMRO zegt: “Willen is kunnen” (Friesland Bank).  Maak melding

 27. @Martin Jongkoen en Stichting bankgebouw van straaten

  Dit is ontluisterend.

  Dit stemt mij verdrietig.

  Er is dus aantoonbaar sprake van bewust gemiste kansen bij de herontwikkeling van dit gedeelte van de historische binnenstad.

  Als planoloog en blauwvinger krullen mij de tenen in de schoenen als ik zie hoe deze raad de ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle invult.

  Belangrijke kerntaken (op grond van de Wet dualisering bestuur) van de gemeenteraad zoals kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging komen hierbij voortdurend slecht uit de verf. Dit heeft tot nu toe al de nodige meerkosten en risico’s met zich meegebracht voor de Zwolse samenleving. Dit mag er echter niet toe leiden dat de cultuurhistorische kwaliteiten van Zwolle teloor gaan.


  Maak melding

 28. @Rana Berends (Groen Links/De Groenen), Martijn van der Veen (CDA) en John van Boven (CU)

  U was op de hoogte van de informatie die door Martin Jongkoen en stichting bankgebouw Van Straaten hierboven is toegevoegd???


  Maak melding

 29. @Larry

  Ik zei je toch dat ook bij deze ruimtelijke (her)ontwikkeling kanttekeningen kunnen worden geplaatst!

  We hebben allebei een behoorlijke collectie over het cultuurhistorisch erfgoed van Zwolle. Straks kunnen we alleen nog plaatjes kijken. :'(


  Maak melding

 30. @John van Boven

  Als u de woorden gemiste kans gebruikt, hoop ik dat u de daad bij het woord voegt om te zorgen dat de kansen die de herontwikkeling biedt wel benut worden. De gemeenteraad en niet het college beslist immers!


  Maak melding

 31. @ El (gister 12:43), werd de zwaar irritante (zie vorige kabinet) Maria maar wat vaker hard aangepakt! Heb toen de hele avond genoten van Zomergasten met Plasterk, dat is me anders nooit langer als een half
  uur gelukt. Hij was ook een uitstekend columnist in Buitenhof.
  Vind dat de “Vrienden” lang niet altijd goed werk verrichten, vaak ook irritant en vertragend zijn geweest. Bovendien zouden ze zich alleen met de stadskern moeten bemoeien (omgrenst door de ster). Het uitgangspunt is prima: historische karakter van Zwolle beschermen.
  Je genoemde feiten ken ik.

  Vond het bijvoorbeeld wel geweldigdat de film over het leven van Johnny Jordaan in Zwolle moest worden opgenomen. Oa in het Kromme Jak. Omdat met ge straten in de Jordaan had geasfalteerd. Met een k*tsmoes heb ik toen nog 3 uur heerlijk zitten oh-en met de regisseur Kees Prins in Het Hopmanshuis. Wat een vent zeg! Lekker biertje erbij, tot zijn vrouw hem meewilde hebben naar hun camper.

  Ik vind het jammer dat gekozen mensen slecht omgaan met kritiek van kiezers. De leus ??samen maken wij de stad?? (b)lijkt in de praktijk een theoretisch concept waaraan de Zwolse gemeenteraad louter lippendienst bewijst.

  Het is toch wel zo dat je bovengenaamde kreet slaakt nadat je gebruik hebt gemaakt van een aantal inspraak mogelijkheden:
  -stemmen
  -bijeenkomsten als wijkplatformen/ speciale projectbijeenkomsten
  -mailen/bellen met een Zwolse politicus van de partij waar je op gestemd hebt?

  Met genoemde zaken heb ik namelijk goede ervaringen. Hoe denk je die inspraak anders te kunnen verbeteren?

  Je liefde voor onze stad deel je met velen El…..heel velen. Ook nieuwe-Zwollenaren, de meesten verschijnen hier niet op.  Maak melding

 32. @ John: waar ga je de notitie vandaag publiceren?

  @ ElRey: De communicatie van de gemeente uit over plannen en voornemens mag idd wel duidelijker (Jip & Janneke-taal), korter. En met aangeven waar het project op dat moment in het besluitvormingsproces staat en of er eventueel nog wat kan worden gewijzigd.

  @Martin: wat is de status van die oproep? Waar is die neergelegd? Als de oproeper dan geen respons op zijn oproep krijgt, baalt hij toch en gaat er met nog meer passie in, om te bereiken dat hij wel respons krijgt?

  Of archiveer je ze liever (dynamisch-archief) om later verongelijkt te kunnen melden dat er niets mee gedaan is?


  Maak melding

 33. Hallo ElRey,

  Nu zit ik met een probleem…. Ik kan je uitgebreid schriftelijk/digitaal informeren over het ontstaan van ons standpunt en het jeukt om het wel te doen, maar ik denk dat de lappen tekst die dan ontstaan teveel van het goede zijn voor dit weblog. En bovendien kun je dan weer het verwijt krijgen dat je als volksvertegenwoordiger wel weer erg lang van stof bent of onduidelijk… Awel, in dat licht wil ik je graag wijzen op http://www.zwolle.nl en dan ‘bis’ (linksbovenin). Het BestuurInformatieSysteem. Daar is veel info te krijgen op basis waarvan wij ons standpunt uiteindelijk hebben bepaald (met name raadsbrief van 7 maart 07). Ook de input van Stichting passeert dan de revue.

  Ik zal dus hier volstaan met een korte versie van ons standpunt: wij zijn voor de ontwikkeling ten koste van het bankgebouw en de Tijlpanden. Wij zijn van mening dat de beoogde ontwikkeling een meerwaarde voor de Zwollenaren oplevert t.o.v. de huidige inrichting van de bankenlocatie met zijn historische waarden. Daarnaast vinden wij een betrouwbare overheid een groot goed (publieke gerechtigheid: één van onze beginselen) en tenslotte schatten wij het risico bijzonder groot in dat gedwongen inpassing van de panden leidt tot een afketsen van het project met voor de gemeente financiële gevolgen én het uiteindelijk achterwege blijven van de gewenste vitalisering van die kant van de melkmarkt.

  Tot slot, ter info. Binnen de fractie ben ik niet de woordvoerder op dit dossier. Ik zit dus niet tot mijn lippen in de kennis over de bankenlocatie. Mijn input zal zich dus in principe slechts beperken tot de hoofdlijnen.

  Groeten,

  Martijn van der Veen

  P.S. vanavond slechts TT-supporter.


  Maak melding

 34. Uit de woorden van Martijn komt duidelijk naar voren dat er geen ruimte meer is voor alternatieve ruimtelijke ontwerpen.

  In plaats van de projectontwikkelaar schadeloos te stellen conform contractuele bepalingen, worden nu dus de cultuurhistorische waarden opgeofferd.

  Schande! Wat een prutswerk en dat zeg ik als planoloog!


  Maak melding

 35. Ik constateer dat deze gemeenteraad vrijwel collectief bij ruimtelijke ontwikkelingen faalt op kerntaken op grond van de Wet dualisering bestuur zoals:

  Kaderstelling: bv. er is bij de herontwikkeling van de Melkmarkt niet op basis van participatieve planvorming een programma van eisen door de raad vastgesteld waaraan de projectontwikkelaar gebonden was.

  Volksvertegenwoordiging: bv. het verwerpen van het burgerinitiatief ‘Huis aan de Achtergracht’.

  Controle: bv. de miljoenenrisico’s die gelopen werden/worden met de Detiondeal.

  Heren en dames van de gemeenteraad het is tijd voor zelfreflectie!


  Maak melding

 36. Beste ElRey,

  Kaderstelling t.a.v. project bankenlocatie heeft plaatsgevonden (2003 als ik mij niet vergis. En dus niet tijdens de zitting van deze gemeenteraad). Program van Eisen is vastgesteld en nota bene de welstandscie/monumentencie was lovend over het plan voor de bankenlocatie. Plan voldeed slechts op één punt niet: de rooilijn, maar dat was niet onoverkomelijk. (Dat vervolgens in 2006/2007 die zelfde cie weer verwarrend signaal uitzendt tzv de monumentenstatus van de betrokken panden is een lastig gegeven in de afweging).

  Groeten,

  Martijn van der Veen


  Maak melding

 37. Toch triest dat het schijnbaar onmogelijk is om de in 1/5 van het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden te integreren in een ruimtelijk ontwerp dat breder in Zwolle wordt gedragen.

  De / voor de binnenstad en Zwolle wordt hiermee niet gerealiseerd en als daarmee cultuurhistorische waarden voor altijd verloren gaan, mogen de medeplichtigen zich hiervoor schamen. Temeer dat het ruimtelijke ontwikkeling nr. zoveel is die minder verloopt.


  Maak melding

Reageer