Jan Slijkhuis - Foto: PvdA
Jan Slijkhuis
Foto: PvdA

PvdA Zwolle: Gebruik financiële ondersteuning van Europa voor duurzaam herstel

Zwolle – De PvdA-fractie heeft het college van Zwolle gevraagd om maximaal in te spelen op de kansen die Europa via de Europese Meerjarenbegroting, de Green Deal en het Europees Herstelfonds voor de regio Zwolle biedt.

Zwolle moet snel aan de slag om concrete plannen te ontwikkelen, meent de PvdA. De voorstellen van de PvdA gaan over een duurzaam economisch herstel waarvoor een beroep kan worden gedaan op Europese, landelijke en provinciale financiële middelen. Maandag werd een motie ingediend door PvdA, CDA en Swollwacht, waarmee de gemeenteraad unaniem akkoord ging.

PvdA-raadslid Jan Slijkhuis met economie en financiën in zijn portefeuille legt uit wat die Green Deal inhoudt: “Green Deal is het Europese antwoord op de klimaatproblematiek. Het raakt bijna het volledige Europese beleid. De EU wil de coronacrisis van nu gebruiken om de Green Deal versneld door te voeren. Zo kun je van de nood een deugd maken: duurzaam uit de crisis. De plannen van Europa zijn zo opgesteld dat er voor alle landen, ondanks hun meningsverschillen, iets inzit wat de moeite waard is. In totaal is er 750 miljard euro om Europa door de crisis heen te helpen. Plus een bedrag van elfduizend miljard euro in de Europese Meerjarenbegroting 2021-2027.”

“De Green Deal leent zich om met heel concrete plannen te komen en daar dus financiering voor te vragen. Maar daarvoor moet je wel met plannen komen. Daarom is het zo belangrijk om met de stad en de regio in gesprek te gaan.”

Wat voor soort plannen? “Kijkend naar het Europese werkprogramma zie ik dat er is ruimte om plannen in te dienen voor een aantal zaken die lokaal veel banen opleveren. Zoals grootschalige duurzame renovatie van woningen en infrastructuur. Het aanjagen van circulaire economie. Het massaal inzetten op hernieuwbare energie, zoals wind, zon en groene waterstof. En de mogelijkheid voor een krachtige impuls voor schoner vervoer en logistiek en het realiseren van een miljoen oplaadpunten voor elektrische auto’s. Dit herstelprogramma en bijbehorende budgetten zijn er niet alleen voor de lidstaten, het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook provincies en gemeenten hier plannen voor indienen, samen met bedrijven en kennisinstellingen.”

Artikel delen: