Hoe zit het met de toekomst van de Nooterhof?

Hoe zit het met de toekomst van de Nooterhof?

Zwolle – ‘Hoe zit het met de toekomst van de Nooterhof? vragen de fracties van de PvdA en D66 zich af. In het voorjaar van 2020 zou er een toekomstvisie voor het park de Nooterhof gereed zijn. Deze ligt er medio 2020 nog niet. Er zijn een aantal scenario’s onderzocht maar deze lijken niet rendabel te zijn zonder participatie van een economische partij in de Nooterhof. Er zou een toekomstvisie zijn die om extra structurele investeringen vraagt.

Hans de Graad, bestuursvoorzitter van de Milieuraad Zwolle gaf aan dat een ‘lange termijnvisie’ wenselijk zou zijn voor de Nooterhof. Nu wordt het park door vrijwilligers van de Milieuraad onderhouden en beheerd. Naast dit onderhoud is er in 2019 een begin gemaakt met educatieve activiteiten. Iets wat de Milieuraad al meer dan veertig jaar doet in de Nooterhof. Deze situatie is tijdelijk zolang de gemeente niet met concrete plannen komt.

De Milieuraad Zwolle pleit voor een definitief behoud van het park voor Zwolle in de toekomst. Een ‘groene’ plek waar ecologische en educatieve activiteiten voor alle Zwollenaren kunnen plaatsvinden. Zo mogelijk met subsidie van de gemeente. Een plek in de stad met een voorbeeldfunctie. Een diepte-investering in de stad. De mogelijkheden voor een commerciële exploitatie zouden te gering zijn.

De fracties D66 en PvdA leggen het College de volgende vragen voor:

  1. U schrijft dat begin 2019 geconcludeerd is dat een alternatieve invulling niet realistisch was. Welke alternatieve invulling was dat en waarom was deze niet realistisch?
  2. Hoe verhoudt de visie op de ontwikkeling van natuur & milieu educatie in Zwolle zich tot de toekomstvisie Nooterhof?
  3. U schrijft dat er scenario’s verkend zijn voor toekomstige invulling (nadat u in 2019 geconcludeerd had dat alternatieve invullingen niet realistisch waren). Welke scenario’s zijn dat?
  4. U schrijft dat deze invulling spanning oplevert omdat het niet financieel rendabel zou zijn. Betekent dit dat u niet extra wilt investeren in de Nooterhof?
  5. U schrijft ook dat er een verkenning is gedaan naar een structurele invulling. Hoe ziet deze verkenning en de uitkomst daarvan eruit?
  6. Ziet u mogelijkheden om – vanuit een toekomstvisie / de verkenning die u gedaan heeft – gelden te krijgen uit fondsen, Europa, provincie en Rijk? En heeft u dit onderzocht?
  7. U schrijft dat er met partners principeafspraken zijn gemaakt. Welke partners en welke principe afspraken gaat het dan om?
  8. Een economische drager is nodig lezen we in uw memo en geïnteresseerde partijen geven aan dat voor een dergelijke invulling geen animo is zonder aanvullende ontwikkeling. Waar moeten wij aan denken bij ‘geïnteresseerde partijen’ en wat verstaat u onder ‘een dergelijke invulling’?
  9. Welke planning hanteert u nu om te komen tot een toekomstvisie en structurele invulling?
Artikel delen: