Pilot Ambelt helpt kinderen weer naar school

Pilot Ambelt helpt kinderen weer naar school

Zwolle – De Ambelt, school voor speciaal onderwijs, start komend schooljaar met een pilot om uitgevallen kinderen met een extra zorgbehoefte weer terug naar school te halen. Daarvoor begint De Ambelt een kleine praktijkklas met maximaal zes kinderen en extra begeleiding. Na een jaar moet 80% zijn teruggekeerd naar speciaal onderwijs en moeten ouders, kinderen en leerkrachten tevreden terugkijken op de pilot.

Voor de gemeente kan het experiment een flinke besparing opleveren op duurdere, specialistische jeugdhulp. Nu zitten de kinderen vaak thuis of in de dagopvang met extra zorg en ondersteuning. Het extra aanbod in de praktijkklas haalt de kinderen niet alleen terug naar school, maar brengt daardoor ook meer stabiliteit in de thuissituatie. Voor drie uitgevallen Zwolse kinderen subsidieert de gemeente totaal 44.000 euro voor de praktijkklas. De besparing op dure specialistische jeugdhulp kan echter oplopen tot ruim drie keer zoveel, en levert daarmee een bijdrage aan de Hervormingsagenda van de gemeente Zwolle.

Nog belangrijker dan de financiële opbrengst, vindt wethouder Michiel van Willigen (Jeugd en Onderwijs) de winst voor de kinderen: “Door het extra hulpaanbod in de pilot, kunnen kinderen die nu vaak zijn uitgevallen en met veel begeleiding thuiszitten, weer gewoon naar school. Dat betekent dat we weer een stapje dichterbij komen om alle kinderen een passend aanbod te kunnen doen voor scholing en ontwikkeling.”

Over een jaar zal de pilot worden geëvalueerd. Dan moet blijken of de gekozen opzet met extra begeleiding goed werkt en of er inderdaad minder beroep gedaan hoeft te worden op specialistische jeugdzorg. Afhankelijk van de evaluatie zal besloten worden over voortzetting in deze of aangepaste vorm.

Artikel delen: