StartCollege en Deltion College ontwikkelen sluitende route naar werk voor kwetsbare jongeren

StartCollege en Deltion College ontwikkelen sluitende route naar werk voor kwetsbare jongeren

Zwolle – De regio Zwolle is economisch gezien een sterke regio. Ondanks dat, is het voor een groep kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen lastig om een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden. En door Corona is dit voor hen nog lastiger geworden.

Deltion College en StartCollege (onderdeel van Landstede Groep) hebben daarom de handen ineengeslagen om deze doelgroep te helpen. In de Start.route creëren zij samen met diverse partners een sluitende route naar werk voor deze groep jongeren en (jong)volwassenen.

“In de Start.route begeleiden we jongeren en (jong)volwassenen die door verschillende redenen een moeilijke start in het onderwijs hebben gehad. Zij gaan vaak aan het werk via een uitzendbureau of hebben een tijdelijk arbeidscontract en lopen daarmee een groter risico om werkloos te raken. Vervolgens vinden velen moeilijk hun weg terug naar werk of onderwijs. De Start.route biedt deze groep een persoonlijke, praktijkgerichte opleiding en een extra steuntje in de rug bij hun start op de arbeidsmarkt.”

“We investeren in hun talenten en ontwikkeling. Samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, zorgorganisaties en de regionale overheid begeleiden we hen naar een kansrijke en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving”, leggen Gerdien Martens en Jan Dirk Feitsma, programmamanagers van de Start.route, uit.

Vanzelfsprekend staat het belang van de jongeren en (jong)volwassenen in het gehele traject centraal. Dit begint al bij de intake waar er uitgebreid wordt gekeken wie de student is, wat hij/zij wil bereiken, waar kansen liggen en wat hij/zij nodig heeft om doelen te bereiken. Daarnaast wordt gekeken naar de talenten van de student en in welke sectoren binnen de regio deze het beste tot hun recht komen.

“Elke student krijgt een maatwerktraject dat wordt uitgestippeld in samenwerking met onze partners. Dit betekent ook dat het onderwijs niet op school, maar in de praktijk wordt gegeven. Hierdoor zorgen we voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt”, vertelt Gerdien.

“Overigens worden de studenten niet alleen opgeleid voor een bepaald beroep maar werken zij ook aan communicatieve en digitale vaardigheden, werknemersvaardigheden en kennis van technologie. Dat maakt hen weerbaar en wendbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt”, vult Jan Dirk aan.

Ook de begeleiding vanuit het onderwijs vindt plaats op de werkplek van de student. Deze begeleiding is niet alleen voor studenten, ook praktijkopleiders kunnen met begeleidingsvragen terecht bij het onderwijs. Jan Dirk: “Door de begeleiding op de werkplek te versterken, creëren we een praktijkomgeving waar de student succesvol kan leren en werken. Daarnaast begeleiden we de student tot 2 jaar na de diplomering. Hiermee verkleinen we de stap naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt en willen we uitval voorkomen.”

In de Start.route is samenwerking met bedrijven, onderwijs, zorgorganisaties en de regionale overheid essentieel. Inmiddels hebben 30 organisaties, instellingen en bedrijven zich verbonden aan de Start.route van Deltion College en StartCollege. Gerdien en Jan Dirk: “We doen dit samen met veel regionale partners, van groot tot klein en daar zijn we trots op. Samen willen we het verschil maken voor de jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie en zorgen we voor een sluitende route naar werk.”

Inmiddels is de Start.route ook een erkend project bij het Ministerie van OCW. Deltion College en StartCollege hebben voor de Start.route een Regionaal Investeringsfonds mbo toegekend gekregen tot en met 2024. Hiermee kan de Start.route de komende jaren worden uitgebreid en kunnen samenwerkingen worden geïntensiveerd.

Artikel delen: