Deltion College - Foto: Peter Denekamp
Deltion College
Foto: Peter Denekamp

Deltion Jongeren Team verbreedt inzet naar ouderejaars

Zwolle – Het Deltion Jongeren Team (DJT) meldt een flinke toename van studenten die een beroep doen op de laagdrempelige hulpverlening van het team. In 2018/2019 was er bijna een verdubbeling tot 510 hulpvragen. De snelle signalering en laagdrempelige ondersteuning werkt goed: in veel gevallen is het DJT er zo snel bij, dat inzet van zwaardere jeugdhulp kan worden voorkomen. Dit blijkt uit de rapportage aan de gemeente.

Inmiddels wordt DJT niet alleen ingezet voor eerste- en tweedejaars studenten, maar ook voor het derde en vierde jaar, waar een pilot met 88 ouderejaars plaatsvond. Met die snelle aanpak kan schooluitval worden voorkomen en komen méér jongeren met een startkwalificatie op de arbeidsmarkt.

Het motto van DJT luidt: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Om dat waar te kunnen maken, is de hele keten in het team betrokken: leerplichtambtenaren en sociaalwijkteam van de gemeente, en jeugdhulp van aanbieders Travers, Trias en Dimence. De kosten (212.000 euro per jaar) worden gedekt uit Kwaliteitsafspraken tussen Deltion en rijk.

De stijgende hulpvraag bij DJT wordt verklaard uit (landelijk) oplopende cijfers van schooluitval. Doordat de arbeidsmarkt aantrekt, maken meer jongeren hun opleiding niet af. Ook verkeerde studiekeuzes komen steeds vaker voor. Bovendien kampen meer jongeren met verschillende problemen tegelijk, zoals met hun geestelijke gezondheid; problemen thuis; of op het werk of stageplek.

Het Deltion Jongeren Team begon met zijn laagdrempelige en integrale aanpak in 2016. Aanvankelijk alleen voor eerste- en tweedejaars studenten. In 2016/2017 deden 193 studenten een beroep op DJT. Het jaar daarop steeg dat aantal naar 264. Vorig studiejaar was er een flinke stijging naar 432 studenten uit het eerste en tweede jaar, en 88 uit de pilot voor het derde en vierde jaar.

“Die pilot wordt nu blijvend gemaakt”, zegt Michiel van Willigen, wethouder Jeugd en Onderwijs. “Daarmee kan de toename van uitval hopelijk worden gestopt. Veel studenten worden goed geholpen door de laagdrempeligheid van het Deltion Jongeren Team. Dan blijkt lichte ondersteuning, en goede samenwerking van specialisten met leraren, vaak al voldoende om erger te voorkomen.”

Artikel delen: