Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg

Zwolle – Nadat de gemeenteraad maandagavond had gesproken over het binnenhalen van Europese subsidies voor het duurzame herstel van Zwolle na de coronacrisis, maakten de partijen een soepele overgang naar het volgende agendapunt: ‘Behoud bomen op de dijk bij de Klooienberg’.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met de voorbereiding van de dijkverzwaring van de dijk aan het Zwarte Water bij Holtenbroek in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijken in Zwolle en omgeving moeten worden versterkt om de stad bij hoog water droog te houden.

In de gemeenteraad vroegen D66, PvdA, SP en GroenLinks aandacht voor de monumentale bomen bij boerderij de Klooienberg aan de dijk. Het is volgens hen nog niet duidelijk of deze bomen behouden kunnen blijven als de dijk wordt verzwaard. Sonja Paauw van D66: “Het gaat om honderd jaar oude wintereiken en een bijzondere Hollandse iep en daarom moeten we als gemeenteraad aan het waterschap laten weten dat we deze bomen in principe willen behouden.”

Alle partijen waren het hiermee eens. Volgens de ChristenUnie horen de bomen in deze omgeving bij prachtboerderij de Klooienberg. De VVD vroeg zich nog even af of het behoud van de bomen niet ten koste gaat van de veiligheid en bescherming tegen hoog water, maar na uitleg van wethouder Ed Anker was ook deze partij gerustgesteld en schaarde zich achter de andere partijen.

Wethouder Ed Anker: “Als gemeente hebben we ons al ingezet voor het behoud van deze bomen, die belangrijk zijn voor Holtenbroek. Hoewel de dijkverzwaring een complex proces is, lijkt het erop dat de bomen behouden kunnen blijven. Ook tijdens de uitvoering van de dijkverzwaringswerkzaamheden zullen de bomen en ook de wortels worden beschermd.”

Daarna sprak de hele gemeenteraad zich nadrukkelijk uit voor het behoud van de bomen en zal dit raadsbrede standpunt kenbaar worden gemaakt aan het waterschap.

Artikel delen: