Historisch Centrum Overijssel - Foto: Wouter Steenbergen
Historisch Centrum Overijssel
Foto: Wouter Steenbergen

Statenvergadering eenmalig in het Nedersaksisch

Zwolle – De Statenvergadering in maart 2021, dialectmaand, zal in het Nedersaksisch worden gehouden. Deze motie is gisteravond door de meerderheid vastgesteld.

Historisch Centrum Overijssel en Overijsselacademie zijn blij met dit besluit van de Provinciale Staten Overijssel. Zij zien het gebruik van de streektaal in het openbaar bestuur als een belangrijke stap in de verdere waardering van het Nedersaksisch als zelfstandige taal binnen Nederland en Europa.

Vincent Robijn, directeur Historisch Centrum Overijssel en Overijsselacademie vertelt: “Lange tijd is de streektaal gezien als ‘slecht Nederlands’, iets wat je maar snel moest afleren als je verder wilde komen in het leven. Terwijl de geschiedenis van het Nedersaksisch teruggaat tot de Middeleeuwen en de taal de huidige landsgrenzen ver overstijgt. Door in het Nedersaksisch te vergaderen laten de Provinciale Staten zien én horen dat de streektaal er mag zijn, dat het onderdeel is van de cultuur van deze prachtige regio, van Groningen tot aan de Achterhoek. Het zou mooi zijn als dit initiatief navolging krijgt in de Staten van Groningen, Drenthe, Gelderland en misschien zelfs Fryslân.”

Historisch Centrum Overijssel en Overijsselacademie zetten zich in om de Nedersaksische taal en cultuur relevant te houden en toekomstgericht te maken, zodat deze ook voor volgende generaties van waarde blijven. Dit gebeurt middels diverse projecten binnen Onderwijs, Economie en Toerisme, Sociaal Domein en Kunst en Cultuur, in nauwe samenwerking met partners binnen en buiten de provincie Overijssel.

Voor 2021 is er een plan om een documentaireserie te maken over de actuele waarde van de taal, cultuur, geschiedenis en tradities van het Nedersaksisch gebied. Muzikant en streektaalliefhebber Hendrik-Jan Bökkers gaat in deze serie op zoek naar de Nedersaks. Wat bindt de mensen die in deze regio wonen? Bestaat er zoiets als de typische Nedersaks? En wat betekent ‘noaberschap’ in onze tijd?

De medewerkers van Historisch Centrum Overijssel en Overijsselacademie bieden de Provinciale Staten ondersteuning aan bij de voorbereiding van de Statenvergadering in het Nedersaksisch door het helpen met vertalen van de vergaderstukken en het aanbieden van een introductie- of opfriscursus over de Nedersaksische taal en cultuur. “Taal en cultuur verbindt; hier in Overijssel zijn we allemaal noabers, ongeacht onze herkomst!”, aldus Vincent Robijn.

Artikel delen: