Gemeenteraad met burgemeester Snijders - Foto: Hennie Vrielink
Gemeenteraad met burgemeester Snijders
Foto: Hennie Vrielink

Irritatie in gemeenteraad van Zwolle over politieke besluitvorming

Zwolle – Afgelopen maandagavond waren er duidelijke irritaties te merken bij Patty Wolthof van de PvdA en Sonja Paauw van D66. Beide partijen zitten in de oppositie, maar proberen met moties toch invloed uit te oefenen op het college van burgemeester & wethouders.

Moties worden aangenomen met meerderheid van stemmen. De collegepartijen ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en de VVD bezetten 25 van de 39 raadszetels en hebben daarmee een meerderheid. Als een oppositiepartij een motie aangenomen wil krijgen hebben ze niet alleen de steun nodig van alle andere oppositiepartijen, maar ook van minstens één der coalitiepartijen.

Volgens Patty Wolthof wordt alles van tevoren afgestemd met de wethouders: “Als je als oppositie voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een motie deelt met een coalitiepartij wordt er eerst gevraagd hoe de betreffende wethouder er over denkt. Terwijl we toch allemaal als volksvertegenwoordigers een controlerende taak hebben.” De gemeenteraad en het college hebben gescheiden taken, maar volgens de PvdA-volksvertegenwoordiger “is het dualisme ver te zoeken in deze raad.”

Patty Wolthof over haar irritatie toen maandagavond haar motie over laaggeletterdheid werd besproken: “Het was bij mij een uiting van frustratie, maar niet alleen over deze motie, maar over de hele gang van zaken voorafgaand aan iedere besluitvorming in de Zwolse gemeenteraad.” Wethouder Michiel van Willigen vond deze motie overbodig omdat die niets toevoegde aan datgene waarmee hij volgens eigen zeggen al bezig was.

Volgens Sonja Paauw was dat niet terecht: “Bij deze motie deed het college zelf nog niks. De wethouder ging pas aan het werk nadat hij de motie van Patty al eerder had ingezien.” Paauw erkende wel dat er op het gebied van laaggeletterdheid mooie dingen gebeuren, “maar specifiek waar Patty om vroeg was niet geregeld.” Deze motie werd verworpen, omdat de coalitiepartijen zich schaarden achter de uitleg van de wethouder. Patty Wolthof toonde zich gepikeerd over deze besluitvorming, die zij typeerde als “een spelletje”, waaraan ze niet wenste mee te doen en stak dat niet onder stoelen of banken.

Volgens Sonja Paauw reageerden de wethouders maandagavond bij een aantal moties van de coalitiepartijen, dat ze daar al mee bezig waren. Maar het college “omarmde” deze moties van hun partijgenoten in de raad, waarmee deze moties werden aangenomen. In vergelijkbare gevallen verklaren wethouders moties van de oppositie “waarmee ze al bezig zijn” als “overbodig”; coalitiepartijen stemmen in die gevallen tegen de moties, waarmee ze worden verworpen.

Volgens Wolthof werden maandagavond moties waarbij een coalitiepartij wel samenwerkte met oppositiepartijen, bijvoorbeeld over vervuilende brommers en Sustainable Goals, “in pre-advies genomen” door het college. “Een andere manier om moties van de oppositie dus niet (direct) aangenomen te laten krijgen” en de meewerkende coalitiepartij niet voor het hoofd te stoten.

Het was daarom afgelopen maandag een politiek kunststukje van Brammert Geerling van de SP om de hele gemeenteraad, inclusief de coalitiepartijen, achter zijn motie over het kosteloos huwelijk te krijgen. Het lukt deze kleinste oppositiepartij niet vaak om een motie aangenomen te krijgen, maar deze keer werd het politieke handwerk van Geerling raadsbreed beloond. Burgemeester Peter Snijders moest zijn plan, om het gratis trouwen in Zwolle te beperken, intrekken.

Artikel delen: