Subsidie voor vernieuwende aanpak welzijn en zorg

Zwolle – Dit jaar nog beginnen een viertal geselecteerde Zwolse instellingen aan een pilot die bijdragen aan een vernieuwende aanpak op het terrein van welzijn en zorg. Het college heeft hiervoor ruim € 150.000,- beschikbaar gesteld.

Frion, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, krijgt € 50.000,- voor de pilot ‘Hulp bij het boodschappen doen’. Dimence (voorheen Riaggz over de IJssel) en Frion krijgen ieder € 25.000,- voor de pilot Eigen Kracht. De keuze voor Dimence heeft vooral te maken met de doelgroep (allochtone cliënten) waarvoor zij Eigen Kracht conferenties willen inzetten. Het budget voor de pilot ‘Samen voor elkaar’ gaat naar de ontwikkeling van een buurthulpcentrale. Te beginnen met het initiatief van Schellerheem voor een maximaal bedrag van €12.500,– en deze uit te breiden naar nog twee andere wijken in Zwolle en daarvoor het resterende bedrag van € 25.000,– te gebruiken.  De organisaties kunnen de pilots uitvoeren van oktober 2008 tot oktober 2009.

Investeren in Eigen Kracht

De gemeente wil graag handen en voeten geven aan de doelstellingen door onder meer de pilot ‘Investeren in Eigen Kracht’. Verantwoordelijk wethouder Erik Dannenberg: “Er is meer samenwerking nodig tussen de professionele organisaties en de netwerken om de hulpvrager heen”. Een professionele zorginstelling verleent dus niet zelf alle ondersteuning die iemand nodig heeft, maar doet dat samen met het sociale netwerk om een cliënt heen. De instelling heeft daarbij vooral de rol om het netwerk te ondersteunen. Een goed voorbeeld van het mobiliseren van het eigen netwerk is de methodiek van ´Eigen Kracht conferenties´. In de jeugdzorg zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan. De gemeente Zwolle heeft een overeenkomst gesloten met de provincie Overijssel over het inzetten van Eigen Kracht conferenties in het gemeentelijk beleid.

Hulp bij het boodschappen doen

Eén van de activiteiten van de hulp bij het huishouden is het boodschappen doen. Dit betekent het één keer per week doen van de (wekelijkse) boodschappen. De boodschappendienst kan bestaan uit verschillende activiteiten zoals (telefonisch) bestellen, betalen, ophalen of laten bezorgen. Een boodschappendienst is in Zwolle nu niet in elke wijk beschikbaar en niet in dezelfde vorm aanwezig.

Het doel is een gemeentebrede boodschappendienst te ontwikkelen waarin het uitgangspunt ‘samen voor elkaar’ tot uiting komt. Tevens wordt gestimuleerd dat de cliënt zelf ook bij de uitvoering wordt betrokken.

Samen voor elkaar voor vrijwilligersorganisaties

Met deze pilot wil de gemeente vernieuwende ideeën van Zwolse vrijwilligersorganisaties stimuleren. Het moeten ideeën zijn die een bijdrage leveren aan het versterken van informele netwerken, waarin mensen dingen voor elkaar doen en elkaar ondersteunen, met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

Artikel delen:

Reageer