Quellhorstorgel blijft in Zwolle

Zwolle – Het Quellhorstorgel in de Bethlehemkerk is een monumentaal orgel uit 1826. De hervormde gemeente heeft de kerk in 1998 verkocht aan horeca-ondernemer Borrel. Daarbij bleef de mogelijkheid open dat het orgel verplaatst zou worden naar een andere kerk, eventueel buiten Zwolle. Aan het verplaatsen van het Quellhorstorgel naar de Gotische Oude Kerk van de Hervormde Gemeente van Soest, heeft het gemeentebestuur van Zwolle vervolgens geen medewerking willen verlenen.

Na enkele jaren is nu overeenstemming bereikt tussen de partijen en de gemeente. Er is een bevredigende oplossing gevonden waarbij het orgel in de Bethlehemkerk blijft en dus behouden blijft voor Zwolle Het orgel krijgt weer een functie en zal op een verantwoorde manier worden onderhouden. Bovendien zal het orgel ook regelmatig, ook in aanwezigheid van publiek, worden bespeeld. Het eigendom van het orgel wordt overgedragen aan een derde partij, een op te richten stichting. Zaterdag wordt een oproep gedaan om bestuursleden voor deze ‘Stichting Quellhorstorgel Zwolle’ te vinden.

Op Open Monumentendag, zaterdag 13 september vanaf 15.45 uur wordt een nadere toelichting gegeven op de gevonden oplossing in de Proosdij, Bethlehemkerkplein 35 te Zwolle.

Bij de bijeenkomst zijn aanwezig:

·         wethouder Monumentenzorg van Zwolle, Janco Cnossen

·         de eigenaar van de Proosdij, voormalige Bethlehemkerk, Hans Borrel

de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zwolle, Gerrit Jan Timmerman.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer