Wijkplatform Stadshagen

Zwolle – Wijkwethouder Hennie Kenkhuis nodigt bewoners van Stadshagen uit voor het wijkplatform Stadshagen op woensdagavond 17 september aanstaande. De bijeenkomst is in het Cultuurhuis Stadshagen en start om 20.00 uur.  

Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de volgende punten besproken:

–          Wijkboekje Stadshagen Trendrapportage 2007

–          Presentatie resultaten woonbelevingsonderzoek 2007/2008

–          Terugkoppeling ‘visievorming klankbordgroep Milligerplas’

Zwolle organiseert een aantal keer per jaar in elke wijk voor de bewoners een wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:

Reageer