Inloopbijeenkomst herinrichting Sassenstraat

Zwolle –  De gemeente Zwolle organiseert op dinsdag 16 september van 17.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis (1e etage) voor alle bewoners van de Sassenstraat en omgeving. Het thema van de inloopbijeenkomst is de herinrichting van de Sassenstraat. 

Het herinrichten en autoluw maken van de Sassenstraat is een van de maatregelen die bijdragen aan een aantrekkelijkere binnenstad. De gemeente gaat nu starten met de planvorming. De plannen betreffen het opheffen van de betaalde parkeerplaatsen in de Sassenstraat en het herinrichten van de openbare ruimte. Mede in dit kader wordt ook de Sassenpoort voor verkeer afgesloten. De planvorming vindt dit najaar plaats. Naar verwachting kan in de loop van 2009 worden gestart met de realisatie.

De inbreng van belanghebbenden is van belang in de planvorming. In een eerste ronde worden de ideeën die er leven, geïnventariseerd. Op 8 september was er een avond voor de ondernemers van de Sassenstraat. Op 16 september zijn de omwonenden aan de beurt. Deze eerste ronde moet leiden tot een programma van eisen.

Op basis van dit programma van eisen worden de plannen uitgewerkt. Bij deze planuitwerking wordt een klankbordgroep betrokken die bestaat uit ondernemers, bewoners en belangenorganisaties. Voor deze klankbordgroep kan men zich tijdens de bijeenkomsten opgeven. Ook gedurende het ontwerpproces vindt er regelmatig terugkoppeling plaats met deze klankbordgroep.

In Zwolle wordt hard gewerkt aan de verbetering van de binnenstad. Dat doet de gemeente op drie punten: herinrichting van openbare ruimte, kwaliteitsslag (binnenstad schoon, heel en veilig) en verbetering bereikbaarheid. Daarbij heeft de gemeente Zwolle gekozen voor een bereikbare maar autoluwe binnenstad. In januari 2006 is het Bereikbaarheidsplan Binnenstad vastgesteld. Het plan beschrijft hoe en in welke stappen de binnenstad autoluw wordt gemaakt. Een autoluwe binnenstad zorgt voor een prettiger verblijfsklimaat.

 

Artikel delen:

Reageer