Uitreiking certificaten ambassadeurs laaggeletterden

Zwolle – Ze doen hun verhaal op radio, televisie en in de kranten. Ze benadrukken het belang van kunnen lezen en schrijven. Ze brengen folders rond en werven nieuwe cursisten. De Ambassadeurs Laaggeletterdheid ‘zeggen het voort’. Dina, Elfride, André, Jan en Gerrie volgen zelf de cursus Lezen en Schrijven en deden daarnaast de training ‘Ambassadeur Laaggeletterdheid’. Op donderdag 11 september ontvingen zij hun certificaat in de Statenzaal van de Bibliotheek Zwolle aan de Diezerstraat. Tijdens deze feestelijke gelegenheid ondertekende wethouder Martin Knol een intentieverklaring om laaggeletterdheid in Zwolle te bestrijden.

  

Nederland telt 1,5 miljoen laaggeletterden. Mensen die misschien wel enige scholing hebben gehad, maar onvoldoende kunnen lezen en schrijven om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij en in het arbeidsproces. ‘Ik ben ontslagen omdat ik niet goed kon lezen en schrijven’, vertelt Elfride. ‘Dat was heel naar. Het was voor mij reden om de cursus te gaan volgen en nu stimuleer ik anderen om ook beter te leren lezen en schrijven.’ André vond het vervelend dat hij simpele vragen van zijn dochtertje niet kon beantwoorden. ‘Dan vroeg ze of iets met één of twee a’s moest, en dan wist ik het niet’, vertelt hij. ‘Ik zei dan dat ik het te druk had.’ Jan lacht. ‘Ja, dat herken ik. Je wordt heel slim in het bedenken van smoesjes.’ Dina heeft zeven kinderen. ‘Ik kan ze nu veel beter helpen met hun huiswerk.’ ‘En je kunt veel beter werk vinden’, zegt Gerrie. ‘Je komt veel geïnteresseerder over’, vult Jan aan. ‘Voorheen leek het alsof je niet betrokken was. Maar dat was maar een houding, want je was bang dat mensen zouden ontdekken dat je moeite had met lezen en schrijven. Maar zo’n cursus is ontzettend goed voor je zelfvertrouwen.’ En daarom hebben Dina, Elfride, André, Jan en Gerrie de ambassadeurstraining ook gevolgd. ‘Wij hopen veel mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven over de drempel te trekken. Want er gaat een wereld voor je open.’

Volgens berekeningen van het International Adult Literacy Survey (OESO) bedraagt het aantal laaggeletterde autochtone volwassenen in Zwolle 7.231. Het aantal van 1.808 volwassenen binnen deze groep kan nagenoeg analfabeet worden genoemd. Met de ondertekening van een door de stichting Belangenbehartiging Alfabetisering ABC opgestelde intentieverklaring, zegt wethouder Martin Knol toe dat de gemeente Zwolle er alles aan zal doen om in het jaar 2010 te zorgen dat het streefaantal van negentig volwassenen uit deze laatste doelgroep deelneemt aan een alfabetiseringscursus die voldoen aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden. Dit streefcijfer van de gemeente correspondeert met het landelijk aantal van 12.500 personen dat genoemd wordt in het Aanvalsplan Laaggelet­terdheid 2006-2010 van het ministerie van OC&W.

 

Artikel delen:
Reacties 6

Reageer