Convenant draagt zorg voor soepele overgang

Zwolle – Om de overgang voor studenten van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het mbo zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben het Deltion College en de Ambelt een convenant gesloten. Het convenant wordt op 12 september ondertekend. Het convenant bevat afspraken rondom de begeleiding van jongeren die afkomstig zijn van de Ambelt. Vanaf heden zullen de jongeren begeleid worden door een vertrouwd gezicht vanuit de Ambelt. Deze begeleiding heeft als doel vroegtijdig en ongediplomeerd schoolverlaten tegen te gaan.

  

Foto: Freddy Schinkel

Het convenant bevat afspraken rondom de begeleiding van de jongeren. Tot nu toe werden deze jongeren op het mbo begeleid door een medewerker van de dienst ambulante begeleiding van de Ambelt. Deze medewerkers zijn hier speciaal toe opgeleid. De jongeren hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan een vertrouwd gezicht bij de overgang naar het mbo. Daarom krijgen zij nu binnen de eerste periode van hun studie extra begeleiding van een vaste begeleider vanuit de Ambelt. Deze vaste begeleider is een docent van de Ambelt, die tijdelijk binnen het Deltion College gestationeerd is. De begeleider fungeert als vaste basis voor de studenten en zorgt er zo voor dat binnen de nieuwe omgeving een vertrouwd aspect aanwezig is. In de loop van het eerste jaar wordt de begeleiding overgenomen door de ambulant begeleiders van de Ambelt. De begeleider gaat dan weer terug naar de Ambelt.

Binnen het Deltion College studeren op dit moment ongeveer 25 jongeren die afkomstig zijn vanuit de Ambelt. Het zijn zogenaamde cluster 4 jongeren, zij hebben last van psychiatrische of gedragsstoornissen. Deze jongeren maken gebruik van de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF). Vanuit het ministerie van OCW is deze regeling in het leven geroepen. Doel van de regeling is aanvullende middelen in de vorm van geld ter beschikking te stellen, waarmee extra begeleiding geregeld kan worden. Met deze extra begeleiding kunnen de jongeren het regulier onderwijs beter volgen.

Het Deltion College is een Regionaal OpleidingenCentrum (ROC) en biedt meer dan 400 opleidingstrajecten aan in verschillende sectoren. Deltion creëert hiermee een onderwijsplek voor leerlingen afkomstig uit de wijde omgeving van Zwolle. Deltion gaat in het schooljaar 2008-2009 over naar een moderne nieuwbouw locatie in Zwolle. Binnen deze locatie hebben alle onderwijsclusters hun eigen gebouw. Deze zijn met elkaar verbonden door de centrale boulevard, waar studenten van verschillende opleidingen elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor bied Deltion een uitdagende, maar veilige leeromgeving. Er is ruimte voor persoonlijk contact, goede begeleiding en individuele aandacht. Praktijkgericht onderwijs vormt het uitgangspunt.

Orthopedagogisch Centrum de Ambelt verzorgt cluster-4 onderwijs en begeleiding op ruim 30 locaties in Drenthe, Gelderland en Overijssel. Cluster-4 leerlingen zijn leerlingen met gedrags- en jeugdpsychiatrische problemen. De Ambelt wil leerlingen die competenties meegeven, die hen in staat stellen als volwaardige deelnemers zo evenwichtig, gelukkig en zelfstandig mogelijk aan het maatschappelijk handelen deel te nemen: op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd.

 

De Ambelt wil een pedagogisch klimaat scheppen waarin leerlingen zich veilig voelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de doelen uit het reguliere onderwijs. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en belangstelling van het kind.

 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer