Zwolse kinderen doen mee met eerste speurtocht langs de stadsdijken

Zwolse kinderen doen mee met eerste speurtocht langs de stadsdijken

Zwolle- Dinsdagochtend deden ruim 20 kinderen mee aan de activiteit ‘Speuren langs de Stadsdijken’. Zij hadden de primeur om deze speurtocht te doen langs de dijk in de wijk Holtenbroek in Zwolle. Er werd teruggekeken op een succesvolle speurtocht.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in samenwerking met Travers Welzijn deze speurroute ontwikkeld voor kinderen van 6-12 jaar uit Holtenbroek en omgeving. Hier werkt het waterschap aan een dijkversterking en deze speurroute is bedoeld om kinderen meer te leren over dijken en water. Waterschapsbestuurder Breun Breunissen trapte de speurtocht af door het eerste speurtasje te overhandigen.

De stadsdijken hebben een totale lengte van zo’n 9 kilometer. 7,5 kilometer hiervan wordt de komende jaren versterkt door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De dijkversterking loopt van industrieterrein Voorst, langs de woonwijk Holtenbroek tot het landelijke Westerveld. Om bewoners uit Holtenbroek en omgeving te betrekken bij de plannen, hebben het waterschap en Travers Welzijn de handen in één geslagen in een participatietraject.

“Waterbewustzijn creëren vinden we heel belangrijk,” vertelt Breun Breunissen. “Daarom vind ik het erg leuk en nuttig dat we samen deze speurtocht voor kinderen hebben ontwikkeld. Door het uitvoeren van de opdrachten uit het speurboekje, leren kinderen spelenderwijs over dijken, water en over het project Stadsdijken Zwolle.”


Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle.

Foto's 2
Breun Breunissen deelt eerste speurtasje uit
Breun Breunissen deelt eerste speurtasje uit
Artikel delen: