SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

Zwolle –  De fractie van de SP wil inzicht in de vertrekregeling van de voormalig directeur van de sociale werkvoorziening (Wezo). Al eerder vroeg de SP naar deze vertrekregeling. Het college stelt dat zij deze gegevens niet hoeft te verstrekken, omdat de gemeente Zwolle de sociale werkvoorziening op afstand zou hebben gezet. De SP vindt dit pure onzin. Sinds 1 januari 2008 is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening en dus ook voor de financiële aspecten hiervan.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De SP is voor transparant besturen en het niet willen geven van deze gegevens is hiermee in contrast. Het is pure waanzin. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente Zwolle en gaat over de verdeling van gemeenschapsgeld. Het is daarom onacceptabel dat de gemeenteraad deze uitgaven nu niet kan controleren. Er gaan allerlei geruchten in de stad over de vertrekregeling van de directeur van de Wezo en het wordt tijd dat hierin duidelijkheid komt’. De SP wil nu via officiële raadsvragen alsnog inzicht in deze gegevens en verzoekt de wethouder om deze te geven (eventueel in vertrouwelijkheid).

De fractie van de SP wil graag inzicht in de vertrekregeling van de voormalig directeur van de sociale werkvoorziening. Bij navraag bij het ambtelijk apparaat kreeg de SP de volgende reactie: 

‘De vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst met de directeur van de Wezo Groep NV is een aangelegenheid van de Raad van Commissarissen van het bedrijf. Onafhankelijkheid is één van de redenen waarom indertijd ook de gemeente Zwolle gekozen heeft voor een verzelfstandiging van het Wezo-bedrijf. Of en zo ja met welke inhoud er een vertrekregeling met de vertrekkende directeur is overeengekomen is niet een vraag die door of namens het college van B&W kan of hoeft te worden beantwoord.

Los van de formele verhoudingen kan voorts ook gesteld worden dat wanneer er een vertrekregeling zou zijn afgesproken, deze met het oog op bedrijfsvoering, concurrentie en privacy uiteraard zonder meer als vertrouwelijk dient te worden beschouwd’.  

Maar, de wet sociale werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2008 herzien. Belangrijk punt in de herziene wet is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wsw.  Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor het wachtlijstbeheer, betrekken van reguliere werkgevers, maar ook voor bijvoorbeeld de financiële opgave van de sociale werkvoorziening. De gemeente moet dus inzicht hebben in de financiële positie van de sociale werkvoorziening.

Daarnaast is de SP van mening dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is van de gemeente Zwolle. Zij neemt alle belangrijke beslissingen onder andere over de verdeling van gemeenschapsgeld. Het is dus vreemd dat het college van B&W een raadsfractie geen inzicht wil geven in de financiële positie op een bepaald terrein (ook niet vertrouwelijk). Een raadslid moet de uitgave van overheidsgeld kunnen controleren en moet dus toegang krijgen tot en inzicht in de benodigde gegevens. 

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

1.       Is de wethouder met de SP van mening dat de gemeenteraad beslissingen neemt over de verdeling van het gemeenschapsgeld en dus inzicht moet hebben in de financiële positie op de verschillende beleidsterreinen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom krijgt de SP geen inzicht in de financiële gegevens waar zij om vraagt?

2.       Is de wethouder met de SP van mening dat de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari 2008 is herzien en dat daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoering (incl. de financiële uitvoering) bij de gemeente ligt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, rechtvaardigt dit de vraag van de fractie van de SP over inzicht in de vertrekregeling van de directeur van de Wezo?

3.       Is de wethouder bereidt de vertrekregeling van de directeur van de Wezo aan de gemeenteraad (eventueel in vertrouwelijkheid) te verstrekken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en hoe?

 

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 10
 1. je weet toch dat de landelijke en gemeentelijke mensen uit de politiek voordat ze al dan niet voortijdig vrijwillig of gedwongen moeten vertrekken altijd heel goed voor zich zelf (laten) zorgen.dit zit gewoon in de nederlandse ambtelijke cultuur. als je aantoonbaar onbekwaam bent moet je mijns inziens zonder ontslagvergoeding voor een minimum inkomen gelijk de ww in, zoals ook die man van de wezo.


  Maak melding

 2. Tjitske -waarom vraag je niet of de gemeente Zwolle zich (net als de SP doet) zorgen maakt over de toekomst van de opgestapte directeur van de Wezo?
  Want we moeten er toch zeker niet aan denken -dat de man zich straks misschien wel bij de voedselbank moet melden -omdat hij geheel platzak is? Of denk jij dat hij wel eens met een ‘klein’ goudenhanddrukje is opgestapt -en dat wij dat niet mogen weten?
  Ben best wel nieuwsgierig. Haal de onderste steen wat dat betreft dus maar gerust naar boven. >:( >:( >:( >:(


  Maak melding

 3. ik ben benieuwd wat er gebeurd als Tjitske Siderius tegen de tijd zelf opstapt. gaat dit dan ook met een financieel inzichtelijk tromgeroffel? de haren gaan mij altijd gelijk recht overeind staan als links georienteerde lieden zich met dit soort zaken gaan bezig houden. desalniettemin wel een sterk punt, het zijn ook mijn centen.


  Maak melding

 4. Ja Pp -het is maar goed dat vaal LINKSE lieden soms wat vraagjes stellen in onze moderne GRAAICULTUUR. Want dat laten de RECHTSE fatsoensrakkers vaak achterwege. Hoe zou dat komen denk je?
  ;D ;D ;D


  Maak melding

 5. Het zal me niks verbazen als later blijkt dat er nogal wat ongerechtigheid ter sprake zal komen zodra dit openbaar komt, helaas is het kalf dan al al verdronken … vertrekregeling hier, oprotpremie daar … je weet wel


  Maak melding

Reageer