Wijkplatform Indische Buurt

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt wijkbewoners uit voor het wijkplatform Indische Buurt. De bijeenkomst is in buurtcentrum De Vlasakkers, aan de Vlasakkers 10. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 17 september aanstaande en start om 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer de volgende punten besproken:

–          Stand van zaken en informatie over de bouw De Rode Molen

–          Wat doet het wijkteam in de Indische Buurt? Presentatie over het werk, beheer en onderhoud door het wijkteam van de Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Vind de rol van de notulist altijd belangrijk met die wijkbijeenkomsten. Heb al een paar keer bepaalde uitspraken niet in de notulen teruggevonden. Dat is nogal frustrerend. De notulist zal toch wel zelf mogen weten wat hij/zij laat staan?


    Maak melding

Reageer