SP Zwolle voorstel: ‘Week tegen de armoede’

Zwolle –  Op Prinsjesdag presenteert de SP in Zwolle een voorstel voor een ‘Week tegen de Armoede’.  Een ‘Week tegen de Armoede’ moet een offensief zijn tegen de armoede in Zwolle. In deze week worden er allerlei activiteiten georganiseerd met en voor mensen met een laag inkomen. De doelstelling van deze week is het aandacht vragen voor de thema’s die met armoede te maken hebben. Hierbij valt te denken aan schulden, participatiemogelijkheden, voorzieningen, inkomensondersteuning etc. De ‘Week tegen de Armoede’ kan ook leiden tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden in de stad.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘ In Zwolle is het voor veel mensen goed leven. Maar, er zijn ook veel Zwollenaren die in zeer problematische en op of onder het minimuminkomen moeten leven. Vandaag is het Prinsjesdag en weer blijkt uit het koopkrachtplaatje dat mensen met de laagste inkomens en ouderen er niet op vooruit gaan. Het zou goed zijn als de gemeente Zwolle ook een offensief start tegen de armoede in onze stad’. Een dergelijke week moet georganiseerd worden met alle organisaties en instellingen in de stad die regelmatig contact hebben met mensen in armoede situaties. Tijdens deze week kunnen goedlopende initiatieven in de stad zich presenteren. In deze week moet er met de Zwollenaren, de organisaties in de stad en de gemeente worden gesproken om de Zwolse aanpak tegen armoede succesvoller te maken. 

Initiatiefvoorstel 

Zwolle, 16 september 2008 

Onderwerp: ‘Week tegen de Armoede’ 

Inleiding

In Zwolle is het voor veel mensen goed leven, wat ook uiting krijgt in de ‘Week van de Smaak’. Maar, voor heel veel andere Zwollenaren geldt dat zij in zeer problematische situaties en op of onder het minimuminkomen leven. Vandaag presenteert het kabinet haar plannen voor het komende jaar. Helaas blijkt uit het koopkrachtplaatje (de macro economische verkenning) opnieuw dat de mensen met de laagste inkomens en de ouderen er niet op vooruit gaan. 

Armoede is in Nederland niet altijd levensbedreigend, maar het is een ingewikkeld probleem waar vele kanten aan zitten. Mensen leven langdurig, vaak zonder uitzicht op verbetering, van een minimuminkomen. Naast financiële problemen, is armoede in Nederland ook het besef ‘niet mee te kunnen doen’. Men voelt zich geïsoleerd, door niet te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in onze rijke samenleving. 

De SP stelt voor om in Zwolle een ‘Week tegen de Armoede’ te organiseren. Een dergelijke week moet een offensief zijn tegen de armoede in Zwolle. In deze week worden er allerlei activiteiten georganiseerd met en voor mensen met een laag inkomen.  

Voorbeelden uit het land

Er zijn verschillende voorbeelden in het land. Zo hield Delft een ‘Week tegen de Armoede’. Hiermee probeert Delft aandacht te vragen voor verschillende thema’s die met armoede te maken hebben. Voorbeelden zijn schulden, analfabetisme en laaggeletterdheid, het werk van vrijwilligers en hulpverleners en participatiemogelijkheden. Tijdens de week wordt vooral aandacht besteed aan specifieke doelgroepen met een laag inkomen zoals gezinnen met kinderen, ouderen en werkenden. De gemeente brengt de inkomensondersteunende maatregelen voor het voetlicht en er vinden activiteiten plaats die laten zien hoe mensen (weer) kracht kunnen vinden om van hun mogelijkheden en rechten gebruik te maken. Zo is er een budgetworkshop, een modeshow met goedkope kleding als rode draad en er is uitgebreide voorlichting over de Delftse mogelijkheden en voorzieningen. 

In Heerlen bestaat de ‘Week van de Armoede’ uit voorlichting, presentaties, een lesprogramma, muziek, workshops en discussieavonden. De activiteiten zijn verdeeld over de stad en vinden plaats in de wijken. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met plaatselijke organisaties, die zich al langer met armoedethematiek in Heerlen bezig houden. Er zijn activiteiten gericht op ouderen (een maaltijd) en op jongeren (een debat over armoedethema’s). Daarnaast zijn er een rapcontest, workshops (pimp je jasje/tasje), live muziek, gratis diners, modeshows. 

Een ‘Week tegen de Armoede’ in Zwolle?

De SP stelt voor om ook in Zwolle een ‘Week tegen de Armoede’ te organiseren. De doelstelling van een dergelijke week is het aandacht vragen voor de thema’s die met armoede te maken hebben. Hierbij valt te denken aan schulden, participatiemogelijkheden, voorzieningen, inkomensondersteuning etc.  De ‘Week tegen de Armoede’ kan ook leiden tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden in de stad.

Een dergelijke week moet georganiseerd worden met alle organisaties en instellingen in de stad die regelmatig contact hebben met mensen in armoede situaties. Tijdens deze week kunnen goedlopende initiatieven in de stad zich presenteren. In deze week moet er met de Zwollenaren, de organisaties in de stad en de gemeente worden gesproken om de Zwolse aanpak tegen armoede succesvoller te maken, door bijvoorbeeld de sociale conferentie in deze week te organiseren.  

Voorstel:

o        in 2009 een ‘Week tegen de Armoede’ te organiseren in Zwolle;

o        hiervoor middelen te reserveren in de begroting voor 2009. 

Namens de SP fractie; 

Tjitske Siderius

 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Volgens mij is dat hard nodig. Hoor namelijk heel veel mensen schreeuwen dat er geen armoede (wel een zwaar woord natuurlijk) in Nederland is….


    Maak melding

  2. Zou er ook samenwerking in armoedebestrijding mogelijk zijn?
    Bijvoorbeeld tussen kerken/leger des Heils & de SP/ PvdA maakt zich er ook hard voor overigens.


    Maak melding

Reageer