Museum De Fundatie - Foto: Hans van Eijsden
Museum De Fundatie
Foto: Hans van Eijsden

Zwolse cultuurinstellingen krijgen financiële hulp

Zwolle – De Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis krijgen financiële hulp van het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Deze week hebben zij te horen gekregen dat hun aanvragen voor steun zijn toegekend.

De steunmaatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat deze instellingen door de coronacrisis klappen krijgen die ze niet meer te boven komen. Het geld wordt ingezet om deze zware maanden door te komen en voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.

De gemeente heeft in juni gebruikgemaakt van de mogelijkheid die het Rijk bood om via cofinanciering de grootste culturele instellingen in Zwolle te ondersteunen. Ook de provincie doet mee in deze cofinanciering. Het Rijk heeft bepaald dat de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis van nationaal belang zijn en daarom in aanmerking konden komen voor de steunmaatregelen. Het gaat in totaal om ruim 3 miljoen euro.

Wethouder Cultuur, Monique Schuttenbeld: “Ik ben ontzettend blij dat onze Zwolse culturele instellingen deze financiële steun ontvangen. Het geeft lucht in moeilijke tijden. Hiermee wordt ook onderstreept hoe belangrijk onze culturele instellingen zijn. Niet alleen voor Zwolle en de regio, maar ook voor Nederland. Ik weet zeker dat het toegekende geld ertoe bijdraagt dat er voor nu, maar ook voor het nieuwe seizoen weer heel veel moois te beleven valt in Zwolle.”

De gemeente vindt de culturele sector van Zwolle van groot belang voor de stad. Zwolle heeft een cultureel aanbod dat het leven van de inwoners verrijkt, kleur geeft en verbindt. Cultuur maakt ook dat Zwolle aantrekkelijk is voor bezoekers en als woon- en werkstad. Hiermee is de culturele sector een onmisbare factor in economisch opzicht, aldus de gemeente.

Artikel delen: