NVAO geeft GH-opleiding MWD goede cijfers

Zwolle – De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) van de Gereformeerde Hogeschool haalt goede rapportcijfers. ‘De MWD-opleiding in Zwolle beschikt over goede docenten en een samenhangend programma. Het studieniveau en de kwaliteit zijn bovendien hoog’, zo valt op te tekenen uit het accreditatiebesluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

“Wij zijn blij met deze rapportcijfers”, reageert Jan Vuurboom, staffunctionaris van de Academie Zorg en Welzijn. “In de bevindingen bij het accreditatiebesluit zien we op een treffende manier terug hoe onze opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening functioneert. De positieve beoordeling van de NVAO is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zitten als het gaat om de ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid. Met de adviezen uit het rapport zullen we verder bouwen aan het succes van onze opleiding MWD”, aldus Vuurboom.

De NVAO spreekt in het rapport ondermeer over de goede deskundigheid van de MWD-docenten van de Gereformeerde Hogeschool: ‘De opleiding zet docenten in die inhoudelijk deskundig zijn en beschikken over de kennis en vaardigheden om hun onderwijstaken adequaat uit te voeren.’ “Dat is een welverdiend compliment voor onze docenten”, vindt Jacob Schaap, voorzitter van het College van Bestuur van de GH. “Die pluim is er overigens ook voor het onderwijsondersteunend personeel. Want we scoren buitengewoon goed als het gaat om bijvoorbeeld voorzieningen en interne kwaliteitszorg”, aldus Schaap.

De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Gereformeerde Hogeschool telt momenteel zo’n 200 voltijd- en deeltijdstudenten. In het studiejaar 2008-2009 beginnen ongeveer 70 nieuwe studenten aan deze opleiding. Studenten geven de MWD van de GH in de Keuzegids Hoger Onderwijs een ruime voldoende: 7,23. Dat cijfer is goed voor de tweede plaats van alle MWD-opleidingen in Nederland. Dit jaar stond de Gereformeerde Hogeschool in de Keuzegids op nummer 1 bij de kleinere hogescholen in Nederland.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer