Beperking gebruik slootwater vanwege droogte - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta

Beperking gebruik slootwater vanwege droogte

Zwolle – Door de sterk toegenomen watervraag zit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op diverse locaties tegen de maximale aanvoercapaciteit aan.

Agrariërs die een verzoek doen voor het onttrekken van water uit een sloot voor beregening van hun gewassen kunnen hierdoor een afwijzing ontvangen. Of ze worden gevraagd dit tijdelijk niet te doen, de zogeheten ‘onttrekkingsstop’. WDODelta zegt dat ze er alles aan doet om de waterpeilen op voldoende niveau te krijgen en te houden.

Het waterschap ontvangt door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen steeds meer meldingen en verzoeken van agrariërs die slootwater willen gebruiken. Waar dit wel of (tijdelijk) niet mogelijk is, verschilt sterk per regio.

Het waterschap wil de onttrekkingen van oppervlaktewater zo goed mogelijk beheren. Afstemming hierover vindt plaats nadat de agrariër zich gemeld heeft en vervolgens contact opneemt met de peilbeheerder.

Momenteel worden her en der in het gebied agrariërs gevraagd tijdelijk te stoppen met beregening met slootwater. Op die manier wordt tijd gemaakt om het waterpeil weer op voldoende niveau te krijgen. Tot nu toe wordt hier goed gehoor aan gegeven, aldus WDODelta, waardoor er nog geen onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Op plekken waar de aanvoer van water stagneert door begroeiing maait het waterschap extra. Verder worden continu duikers en krooshekken schoongehouden.

Artikel delen: