SWZ wil meer huuraanbod voor bijzondere doelgroepen

SWZ wil meer huuraanbod voor bijzondere doelgroepen

In Zwolle is er veel vraag naar betaalbare (huur)woningen. SWZ kijkt ieder jaar hoe zij met haar woningaanbod tegemoet kan komen aan de toekomstige vraag. Dit beleid wordt vastgelegd in de wensportefeuille.

In de nieuwe portefeuille uit SWZ de wens -om naast onze huidige doelgroepen- meer te willen doen voor een paar bijzondere doelgroepen die moeilijk aan een geschikte woning kunnen komen. Een wens waar Freerk Wind, directeur-bestuurder a.i. volledig achter staat. “Er zijn een aantal groepen die steeds tussen wal en schip vallen. Het gaat dan om mensen met een middeninkomen en ouderen die niet meer zo zelfredzaam zijn, maar nog te goed om in aanmerking te komen voor een verzorgings- of verpleegtehuis”.

Middeninkomens
SWZ biedt nu al op www.woningzoeker.nl vrije sector huurwoningen aan voor de middeninkomens (€39.055- €43.574). Daarnaast wil de woningcorporatie kijken of zij nog meer woningen kan realiseren voor deze doelgroep. “Deze groep verdient vaak te weinig voor een geschikte koopwoning en te veel voor een sociale huurwoning. Het is dan ook moeilijk voor hen om aan een passende woning te komen”, aldus Freerk Wind.

Ouderen
SWZ wil voor ouderen, naast het huidige aanbod, woonvormen ontwikkelen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een verzorgings- of verpleegtehuis, maar moeite hebben zelfstandig te wonen. Nieuwe initiatieven voor een nieuwe woonvorm voor eenzame ouderen worden onderzocht.

Artikel delen: