Kanttekening D66 bij lening aan Be Quick

Zwolle – Naar aanleiding van het voorstel van het college over een bijdrage aan Be Quick dient D66 een amendement in. Op deze manier wil D66 voorkomen dat het geld dat het college wil lenen aan Be Quick wellicht door de Belastingdienst wordt opgeeist en Be Quick daardoor de lening zeer waarschijnlijk niet terug kan betalen aan de gemeente Zwolle.

De lening die het college wil verstrekken is bedoeld om de bouwcrediteuren te kunnen betalen en ter voorkoming van een faillissementsaanvraag. De Belastingdienst isechterpreferente schuldeiser van Be Quick. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst zijn (belasting)vorderingen als eerste kan verhalen op tegoeden van belastingplichtigen, in dit geval op Be Quick.

Wanneer de gemeenteraad besluit het voorstel van het college over te nemen en een lening van 133.000 euro aan Be Quick te verstrekken loopt de gemeente dus het risico dat de Belastingdienst als preferente schuldeiser dit bedrag opeist ter verrekening van nog openstaande belastingvorderingen. Hierdoor kunnen de bouwcrediteuren niet worden betaald en is faillissement van de voetbalvereniging aanstaande. In deze situatie is het uitermate onwaarschijnlijk, dat Be Quick ooit de lening zal terug betalen. D66 probeert dit te voorkomen omdat zij vindt dat gemeenschapsgeld op deze manier niet ten goede komt aan de Zwolse gemeenschap.

D66 pleit er voor om de lening van 133.000 euro niet eerder te verstrekken, nadat de gemeenteraad op basis van de schriftelijke verklaring van de Belastingdienst heeft kunnen vaststellen, dat er geen belastingvorderingen meer zijn en het beslag door de Belastingdienst is opgeheven.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Belasting vordering ligt bij de stichting, niet bij de vereniging.
    De stichting staat los van de vereniging, maar Venema zal de lening zo wie zo doorschuiven naar de stichting.
    Ik ben benieuwd of hij wel een verzekering heeft afgesloten, anders wordt hij ook prive nog aansprakelijk gesteld.
    Zal zo wie zo wel gebeuren denk ik, wanbeleid valt niet te verzekeren.


    Maak melding

Reageer