Oproep CDA Overijssel om N50-petitie te steunen

Oproep CDA Overijssel om N50-petitie te steunen

Zwolle – CDA Overijssel roept alle partijen die deel uitmaken van Provinciale Staten op om de petitie voor het versneld veiliger maken van de N50 Zwolle – Kampen te ondertekenen. Ze vragen hun achterban hetzelfde te doen. Afgelopen week waren er twee zware ongevallen met in totaal dertien gewonden op de N50, die al bekend staat als ‘dodenweg’.

In de spitsuren is geregeld sprake van filevorming op de weg die deels één rijkstrook per rijrichting heeft. Omdat er geen fysieke rijbaanscheiding is, bijvoorbeeld in de vorm van vangrails, is de kans op frontale ongelukken groter. Dat er wat aan de N50 gedaan moet worden, is inmiddels onderkend door het Rijk.

Het weggedeelte Kampen – Kampen-Zuid is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin staat nog wel dat het Tracébesluit in 2021 wordt genomen, maar dat lijkt een jaar later te worden als gevolg van de stikstofproblematiek.

Voor het weggedeelte Kampen-Zuid – Hattemerbroek is al helemaal geen zicht op verbetering, terwijl dit uit het oogpunt van zowel veiligheid als doorstroming wel gewenst is. Dit deel van de N50 is nu een gevaarlijke weg met een alternerende inhaalstrook en zelfs een gelijkvloerse kruising.

Op initiatief van CDA Noordoostpolder, inmiddels gesteund door alle andere partijen in de gemeenteraad, is een petitie opgesteld om de politiek in Den Haag wakker te schudden en te overtuigen van de ernst van de situatie. De veiligheid kan en moet liefst volgende week al worden verbeterd door op meerdere plaatsen matrixborden te plaatsen. Deze borden zorgen ervoor dat automobilisten vroegtijdig gewaarschuwd worden voor filevorming, zodat ze snelheid minderen.

“Ook wij zijn verontrust over het uitblijven van maatregelen om de veiligheid op de N50 te verbeteren. Daarom staan we volledig achter de petitie. Wij gaan onze achterban oproepen om die mede te ondertekenen en we vragen de andere fracties in Provinciale Staten hetzelfde te doen,” aldus het CDA-Statenlid Bart van Moorsel. De petitie is te vinden op https://n50petitie.nl/

Artikel delen: