SP doet voorstel voor ‘Boeken in de buurt’

Zwolle – Het zou goed zijn om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de diensten van de bibliotheek onder te brengen in de buurten van Zwolle. De fractie van de SP zal maandagavond tijdens de raadsvergadering hierover een voorstel indienen. Bij de cultuurnota eind dit jaar moet er worden besloten hoe Zwolle de bibliotheek gaat huisvesten. De SP denkt dat het onderbrengen van de bibliotheek in de verschillende buurten bijdraagt aan een levendige buurt, waar de mensen elkaar kennen en tegenkomen.

SP-raadslid Gert van Maurik: ‘Tot op heden kent de bibliotheek in Zwolle een viertal voorzieningen in de wijken. Het zou goed zijn om deze voorzieningen uit te breiden. Kleinschalige voorzieningen in de buurt zorgen namelijk voor een menselijke maat en maakt vaak bureaucratische controle en toezicht overbodig. Daarnaast versterkt het de wijk, omdat de anonimiteit in de buurten kleiner wordt. Een bibliotheek voorziening kan hieraan bijdragen. De cultuurnota biedt Zwolle de kans om na te denken over bibliotheekvoorzieningen in de buurt’.

De SP vraagt in haar voorstel om een onderzoek naar de mogelijkheid om de diensten van de bibliotheek onder te brengen in meer buurten van de stad. Dit onderzoek moet financieel onderbouwd worden, zodat in het najaar bij de behandeling van de cultuurnota een weloverwogen beslissing kan worden genomen met betrekking tot het huisvestingsplan van de bibliotheek.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer