Inlaat waterdoorvoer wordt schoongehouden - Foto: WDODelta
Inlaat waterdoorvoer wordt schoongehouden
Foto: WDODelta

Buien geven verlichting, maar nog steeds droog

Zwolle – De buien van de afgelopen dagen hebben de droogtesituatie binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) iets verbeterd. Plaatselijk staan sommige sloten nog onder druk, omdat de hoeveelheden neerslag sterk wisselden.

Ditzelfde geldt voor de grondwaterstanden. Die blijven overwegend laag voor deze tijd van het jaar. Door de lagere temperaturen, de neerslagverwachting en het feit dat het einde van de zomer in zicht is, verwacht WDODelta dat de situatie beheersbaar blijft. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen.

Door de neerslag van de afgelopen dagen zijn op veel locaties de grondwaterstanden iets gestegen, maar ook niet meer dan dat. Het algemene beeld is dat de grondwaterstanden nog steeds laag zijn voor de tijd van het jaar.

Wat de afgelopen weken goed zichtbaar was, is dat het watersysteem direct reageert op de weersomstandigheden. Tijdens de hittegolf voerde het waterschap in grote delen van het werkgebied op maximale capaciteit water aan. De neerslag leidde direct tot minder aanvoer, al blijft het op sommige plekken nog nodig maximaal aan te voeren, aldus WDODelta. Dit komt door de grote verschillen in de gevallen neerslag en de specifieke gebiedsomstandheden, bijvoorbeeld hoge zandgronden.

WDODelta houdt wisselingen in het weer scherp in de gaten en probeert de waterpeilen zoveel mogelijk op maximum peil te houden. Een goede balans daarin is de uitdaging voor het waterschap. Zo wil het water afvoeren zoveel mogelijk voorkomen, maar ook anticiperen op forse regenbuien.

De waterkwaliteit van de officiële zwemplassen binnen het waterschapsgebied is momenteel goed.

Verspreid over het werkgebied van het waterschap is blauwalg tot bloei gekomen en zijn er enkele vermoedens van botulisme. Dit zijn natuurlijke verschijnselen en zullen vanzelf verdwijnen als de buiten- en daarmee de watertemperatuur lager zakt, aldus WDODelta. Waar mogelijk wordt vers water aangevoerd om dit een duwtje in de rug te geven.

Het waterschap blijft de officiële zwemplassen controleren. Het actuele overzicht van de kwaliteit van de officiële zwemwateren staat op www.zwemwater.nl.

Artikel delen: