Wijkplatform Holtenbroek 30 september

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners uit voor een bijeenkomst van het wijkplatform Holtenbroek op dinsdagavond 30 september 2008. De wijkvergadering vindt plaats in het wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20 en begint om 19.30 uur. 

Voor de pauze is er een plenair deel met presentaties en de mogelijkheid tot discussie en na de pauze een informeler deel. Tijdens het informele deel kunnen wijkbewoners direct met medewerkers van de aanwezige organisaties van gedachten wisselen over de actuele stand van zaken van projecten. De bewoners kunnen ook in gesprek gaan met onder meer de wijkwethouder, wijkagent en de wijkbeheerder.

Tijdens de vergadering worden onder meer de volgende punten besproken:

–          Project “Samen gaan voor de Palestrinalaan”: stand van zaken uitvoering werkplan 2008.

–          Wijkbudgetten: een terugblik op verkiezingen en toelichting  stand van zaken van het project in Holtenbroek.

–          Onderzoek naar woon- en leefklimaat Holtenbroek 3: een presentatie van uitkomsten van buurtanalyse door mevrouw A. van der Pennen, woonconsulent van SWZ.

Om 19.00 uur houdt wijkwethouder Gerrit Piek in het wijkcentrum Holtenbroek een spreekhalfuur voor wijkbewoners die graag meer persoonlijke zaken met hem willen bespreken.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

 

Artikel delen:

Reageer