Overgave in poëzie in Dominicanenklooster

Zwolle – Het Thomashuis organiseert op donderdag 9 oktober aanstaande een Poëzie-avond met als thema ‘Overgave’ in het Dominicanenklooster. Een avond Poëzie, persoonlijk gekozen en voorgedragen door medewerkers en betrokkenen bij het Thomashuis. Muzikale intermezzo’s door Maaike Gerritsen op (alt)viool. 

Overgave is een weerbarstig begrip. Het beweegt zich in het spanningsveld tussen loslaten, toevertrouwen en actief verlangen en verzet. Ieder mens staat in dit krachtenspel. Oog in oog met onze eindigheid, onontkoombare grenzen, soms uitzichtloze situaties in ons bestaan steekt steeds weer een onuitroeibaar verlangen de kop op. Het verlangen of geloof in geluk, een betere wereld: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Overgave …….is geen houding van gelatenheid, willoosheid en onverschilligheid. Geen gebaande weg van de minste weerstand of vlucht naar een gewaarborgde gemoedsrust. Overgave vergt een langdurige en actieve inspanning en heeft te maken  met een ‘metterdaad’ aanvaarden van dat wat je overkomt. Meebewegen met de loop der dingen, losbreken uit krampachtig verzet en angst om ruimte van leven te scheppen.

In aansluiting op het Zomerkunstenfestival en de Studium generale georganiseerd door Artez Zwolle, een programma waaraan  u ‘vol overgave’ kunt deelnemen!

Tijd: 20.00 – 21.00 uur.

Kosten: 5 euro.

Plaats: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29  te Zwolle.

Informatie en opgave: Thomashuis (038) 425 44 12, www.kloosterzwolle.nl.

Het Thomashuis is het Dominicaans Centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen gevestigd in het Dominicanenklooster.  Het Thomashuis zet de deur open voor mensen die, tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen, hun geloofs- of zingevingsvragen met anderen willen verkennen  en/of hun spiritualiteit willen voeden. Deze verkenningen vinden plaats in Dominicaans perspectief. Dit betekent dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid, door studie, bezinning en kritische reflectie gezocht wordt naar dat wat waar(achtig) en van waarde is. De cursusbegeleiders putten daarbij uit christelijke en/of andere religieuze en culturele bronnen. In de cursussen maken zij gebruik van (bijbel)verhalen, poëzie, literatuur, muziek, dans, film en beeldende kunst: vindplaatsen van deze waarden.

Artikel delen:

Reageer