“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

“Geen biomassacentrale in Zwolle”

Zwolle – Rebellen van de Extinction Rebellion (XR) hebben vrijdag gedemonstreerd tegen de komst van een biomassacentrale aan de Rieteweg.

De demonstranten verzamelden voor een demonstratie en ‘Versier de Straat’ actie op het Lübeckplein. Daarbij werden voor het Stadskantoor grote tekeningen en leuzen op de straat gezet door tientallen XR-sympathisanten. Aansluitend hebben Rotonde Rijders op fietsen rondjes gereden op meerdere rotondes en hiermee het verkeer enige tijd geblokkeerd. Hiermee wil XR Zwolle aandacht vragen voor de problematiek rond de klimaatcrisis en het verbranden van hout voor energie.

Onder het motto ‘Ontbossing is geen klimaatoplossinig’ herinnert XR de gemeente er aan dat het PBL heeft berekend dat biomassa-centrales per saldo CO2 toevoegen aan de atmosfeer in plaats van verminderen. XR-woordvoerder Annemarie Spruijt: “Het Kabinet, en in het verlengde daarvan dus ook de gemeente Zwolle, houdt vast aan een maatregel die alleen op papier een oplossing lijkt te zijn. De ruim 11 miljard subsidie die is gereserveerd voor houtige biomassa kan veel beter ingezet worden, om onze klimaat doelen te halen.”

Houtstook lijkt klimaatneutraal omdat groeiende bomen CO2 opnemen, maar de opname van CO2
kost tientallen jaren, terwijl bij het verbranden van hout direct grote hoeveelheden CO2 in de lucht
komen. Sterker nog, biomassa heeft een hogere CO2 uitstoot dan steenkool. Ook steeds meer
wetenschappers vragen zich af of het verbranden van hout wel zo CO2-neutraal is.

In Nederland zijn nu al 200 biomassacentrales en komen er steeds meer bij. Niet alleen in
Nederland worden biomassacentrales gebouwd, ook België en Duitsland kiezen ervoor om
biomassacentrales te bouwen. Dat terwijl er maar een beperkte hoeveelheid duurzaam hout in de
regio beschikbaar is. Daarmee zal door de toenemende vraag naar biomassa steeds meer hout
geïmporteerd zal worden en dat dit ontbossing in Amerika en Rusland in de hand zal werken. Dit
zal daar een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit en lokale bevolking.

De rebellen van Extinction Rebellion willen dat de landelijke politiek en gemeenten afziet van deze
nep-oplossing die de klimaatcrisis alleen maar verergert en dat zij kiezen voor echt duurzame
energie. Iedereen die in biomassa geen duurzame oplossing ziet voor de klimaatcrisis kon meedoen. “We hebben echt heel veel enthousiaste reacties gekregen van buurtbewoners, Zwollenaren die
individueel wilden komen, politieke organisaties en organisaties zoals Fossielvrij Nederland en
Fridays for Future.”

Het klimaat staat steeds vaker op de agenda, maar volgens XR is het nog lang niet voldoende. Extinction Rebellion wil door geweldloze acties de regering en gemeenten onder druk te zetten om
de gevolgen van de klimaatcrisis te stoppen.

Extinction Rebellion eist van de Nederlandse overheid:
1.Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak
mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2.Doe wat nodig om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen
naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
3.Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad
dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.
In september organiseert XR in Den Haag en Amsterdam landelijke acties die deze eisen kracht
moeten gaan bijzetten.

Extinction Rebellion is een internationale burgerbeweging. Het zijn gewone mensen, van alle
leeftijden uit alle hoeken van het land die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en
ecologische crisis. XR maakt gebruik van burgerlijke ongehoorzaamheid om de klimaatcrisis op de
politieke agenda te krijgen en verandering teweeg te brengen, omdat praten en demonstreren tot nu toe nog niet genoeg effect heeft gehad.

Naast een landelijke organisatie kent Extinction Rebellion ook een structuur van lokale groepen, en autonome “affiniteitsgroepen” die zelfstandig actie kunnen ondernemen mits ze zich houden aan de principes en kernwaarden van Extinction Rebellion.

Foto's 23
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
“Geen biomassacentrale in Zwolle” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: