Climate escaperoom primeur voor inwoners buurten Wipstrik en Stadshagen - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Climate escaperoom primeur voor inwoners buurten Wipstrik en Stadshagen

Zwolle – Inwoners uit buurten in de Wipstrik en Stadshagen wacht een primeur. Op 10, 11 of 12 september staat op de schoolpleinen van de Koningin Emmaschool (Wipstrik) en de Zevensprong (Stadshagen) de Climate escaperoom.

Wie een folder op de deurmat vindt, kan zich aanmelden. De eersten maken kans om een timeslot te reserveren. Zij kunnen de escaperoom coronaproof spelen met maximaal 4 personen uit één huishouden.

Spelers die instappen, komen in de toekomst, het jaar 2050 terecht. Buiten raast Storm Donald. Burgemeester Snijders heeft zijn inwoners al gewaarschuwd om naar de safe zones te vluchten. Kunnen de spelers binnen 20 minuten de puzzels oplossen en ontsnappen?

Climate escaperoom Adapt or BTrapped raakt een actueel thema in Zwolle. Na langdurige hitte en droogte volgden stortbuien met veel wateroverlast tot gevolg. Dit beeld zien we steeds vaker. Het onderstreept de noodzaak voor iedereen om op eigen terrein nog veel meer dan nu massaal klimaatmaatregelen te nemen. Idealiter is 75% van het eigen terrein (tuinen, daken) groen ten opzichte van maximaal 25% steen, asfalt en beton. Enkele huizen of buurten aanpakken, is niet voldoende. Om wateroverlast, verdroogde tuinen en hittestress te beperken, vraagt dit actie van de overgrote meerderheid van inwoners: actief meer groen en waterberging op eigen terrein aanleggen.

Gemeente Zwolle wil daar opnieuw aandacht voor vragen op een bijzondere manier. Daarom liet zij de eerste verrijdbare escaperoom bouwen over het klimaat. In de escaperoom kun je nog ontsnappen, in het echt kan dat niet. De escaperoom kon gebouwd worden omdat Zwolle meedoet aan CATCH, een Europees Interreg project. Daarin doen ook 7 andere steden rond de Noordzee, o.a. uit Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Engeland, mee om klimaatbestendig te worden. Deze steden hebben met Zwolle gemeen dat ze laag liggen. Daardoor lopen ze sneller risico op wateroverlast en schade door stortbuien.

De Climate escaperoom Adapt or BTrapped (pas je aan of je zit vast) werd voor de zomer onthuld. Studenten van de creatieve vakschool Cibap en van Hogeschool Windesheim hebben hem gebouwd bij gamestudio 038Games naar een idee van trainees van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De bouw werd mogelijk door samenwerking in het Climate Campus netwerk. Daarnaast werkt het Zwolse Escaperoombedrijf The Great Escape mee voor een professionele escaperoombeleving. Peter Snijders, burgemeester van Zwolle figureert in de filmclip voor de escaperoom.

Komen inwoners eerder in actie als ze een escaperoom over klimaat hebben gespeeld? Voor het Europese project CATCH is dat een belangrijke vraag. Daarom gaat de inzet van de escaperoom gepaard met wetenschappelijk onderzoek met medewerking van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vervolg
De escaperoom wordt nu eerst beperkt (10-12 september) ingezet voor het Europese CATCH-project. Daardoor kunnen inwoners mogelijk niet aan de beurt komen. Daarom kunnen ze hun naam en e-mailadres achterlaten en krijgen bericht als de escaperoom op een later moment ingezet wordt. Momenteel wordt verkend hoe bedrijven, overheden en andere organisaties, aangesloten bij Climate Campus de escaperoom kunnen inzetten voor eigen gebruik door medewerkers, relaties, inwoners en andere doelgroepen.

Artikel delen: