Gevaarlijk kruispunt Kranenburgweg aangepakt

Zwolle –  De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel willen het aantal ongevallen op het kruispunt Kranenburgweg-Campherbeeklaan drastisch terugbrengen. Op het kruispunt Kranenburgweg-Campherbeeklaan vinden jaarlijks veel bromfietsongevallen plaats. Om de verkeersveiligheid op het kruispunt te vergroten, is een aantal verkeersmaatregelen en een reconstructie van het kruispunt noodzakelijk. Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken vinden de meest ingrijpende werkzaamheden in de herfstvakantie plaats. De Campherbeeklaan is die week ter hoogte van de kruising met de Kranenbrugweg afgesloten voor al het verkeer.  

Om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren organiseert de gemeente Zwolle op dinsdag 30 september van 17.00 – 20.00 uurin wijkcentrum De Weijenbelt (Campherbeeklaan 82, Zwolle) een inloopbijeenkomst. Medewerkers van de gemeente Zwolle zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de reconstructie en de bijbehorende verkeersmaatregelen.

 

De belangrijkste maatregel om de verkeersveiligheid op de Kranenburgweg -Campherbeeklaan te verbeteren is het verplaatsen van de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan. De maximumsnelheid wordt daarbij verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Om dit te ondersteunen krijgt de Kranenburgweg en de Oude Meppelerweg een gewijzigde weginrichting. Een dubbele as-streep zorgt voor een visuele versmalling van de weg. Door het verwijderen van afslagvakken en oude bus- of parkeerhavens wordt de weg ook daadwerkelijk fysiek versmald.

De aanpak van het kruispunt en de verlaging van de maximumsnelheid zorgen er voor dat met name fietsers, voetgangers en minder validen gemakkelijker en veiliger kunnen oversteken richting de begraafplaats en crematorium. Tijdens de werkzaamheden worden tevens de bushaltes aangepast aan de landelijke normen voor bustoegankelijkheid. De halteperrons worden verhoogd zodat ze op gelijke hoogte met de instap van de bus komen te liggen. Hierdoor kunnen mensen met een handicap gemakkelijker in- en uitstappen.  

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Kranenburgweg vindt ook onderhoud plaats aan de rotonde Erasmuslaan – Kranenburgweg. De rotonde (niet de fietspaden er om heen) wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Gedurende een avond en nacht wordt  de rotonde afgesloten voor verkeer, maar dit zal niet gelijktijdig zijn met de afsluiting van de Campherbeeklaan. Over de precieze uitvoering van deze werkzaamheden volgt nog nadere informatie.  

De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen: de eerste fase is in het najaar van 2008 en de tweede fase in het voorjaar van 2009. De reconstructie van het kruispunt Kranenburgweg – Campherbeeklaan start 20 oktober en zal circa 4 weken in beslag nemen. Het verkeer zal in die periode hinder ondervinden van de werkzaamheden. In de week van 20 tot en met 24 oktober is de Campherbeeklaan ter hoogte van de kruising met de Kranenburgweg afgesloten voor verkeer. De begraafplaats en het crematorium blijven altijd bereikbaar.

De tweede fase vindt in het voorjaar plaats. Dan worden op de Kranenburgweg en de  Oude Meppelerweg de werkzaamheden aan de (brom)fietsovergangen, bushaltes en de markering en bebording uitgevoerd.

 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Juist ja. Volgens mij gaat het er vooral om dat het fietspad over het hoofd word gezien. Op het moment dat je daar afslaat rijd je allang geen 70 meer. Ik denk zelfs dat de snelheid waarmee je het fietspad oversteekt zeer weinig uitmaakt.

    Wat me wel makkelijker lijkt te worden is de kranenburgweg oprijden in de spits. dat is nu een kleine ramp…


    Maak melding

  2. Hans, je mag daar sowieso geen 70, maar 50…

    En Henk: wielrenners zijn ook niet de meest voorzichtige fietsers! Die denken dat de weg van hen alleen is en dat ze allemaal een persoonlijke tour-de-france rijden!


    Maak melding

Reageer