Regio maakt zich sterk voor Vechtdal

Zwolle – De provincie Overijssel, gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de toekomst van de Vecht en het Vechtdal. Dit staat in het ‘Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht’ dat deze week in de colleges van burgemeester en wethouders in Hardenberg, Ommen, Dalfsen, in het college van Gedeputeerde Staten en bij de Waterschappen is besproken. Het college van Zwolle bespreekt het document volgende week. De komende maand wordt dit Startdocument vervolgens aan de gemeenteraden, aan Provinciale Staten en aan besturen van overige organisaties voorgelegd. In dit startdocument staat beschreven wat deze partners willen ondernemen om een Masterplan voor de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen. De volgende stap is om samen met betrokken partijen en belanghebbenden te komen tot een concreet Masterplan.

Overheden en maatschappelijke organisaties willen hun ambities en plannen voor het Vechtdal aan elkaar verbinden om zo meer en betere resultaten te boeken. Dit is reden om in de komende maanden gezamenlijk een Masterplan op te stellen voor het Vechtdal onder de noemer: Ruimte voor de Vecht. Dat plan moet ruimte en richting geven aan de plannen van de verschillende samenwerkende partners. De waterveiligheid is leidend bij het ontwikkelen van het Masterplan Ruimte voor de Vecht, maar het plan gaat veel verder. In het plan komen samenhangende ideeën en concrete plannen te staan op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap, toerisme, recreatie, infrastructuur en cultuurhistorie.

De partners binnen het programma Ruimte voor de Vecht werken in het komende jaar onderzoeken uit en voeren tal van gesprekken om een Masterplan te maken. Het vaststellen van het Startdocument is een belangrijke stap op weg naar een toekomstvisie voor het Vechtdal in 2020 met daarbij een concreet uitwerkingsprogramma. 

Vijf statements in het Startdocument Ruimte voor de Vecht geven aan in welke richting de betrokken organisaties willen werken. De Vecht moet een halfnatuurlijke laaglandrivier worden. De betrokken partners moeten in overleg met belanghebbenden bepalen hoe en op welke plekken toeristen en recreanten de ruimte krijgen. Andere delen van de Vecht zullen juist rustig blijven om de natuur extra kansen te geven. Er komen afspraken over de wijze waarop agrarische ondernemers in het Vechtdal de ruimte houden voor hun activiteiten. Maar ook de manier waarop bewoners van het Vechtdal letterlijk en figuurlijk tegen de Vecht aankijken is een onderwerp van gesprek. 

Aan de hand van het Startdocument dat nu in de besturen wordt besproken, zal Ruimte voor de Vecht begin 2009 verder praten met belanghebbenden en deskundigen. Onder andere natuurorganisaties, recreatieondernemers, agrarische ondernemers en geïnteresseerde bewoners van het gebied krijgen de gelegenheid  om gericht verder te praten en plannen te ontwikkelen. 

In het programma Ruimte voor de Vecht werken de volgende organisaties samen:

·         Provincie Overijssel

·         Gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg

·         Waterschappen Velt & Vecht, Groot Salland en Regge & Dinkel

·         Staatsbosbeheer

·         Regionaal Bureau voor Toerisme

·         Overijssels Particulier Grondbezit.

 

In de komende maanden worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de voortgang door de betrokken organisaties en op de website www.ruimtevoordevecht.nl . Daar kunt u zich ook opgeven voor een digitale nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang van Ruimte voor de Vecht.

 

 

Artikel delen:

Reageer