Pasar malam in IJsselhallen gaat door ondanks kritiek vanwege corona-risico

Pasar malam in IJsselhallen gaat door ondanks kritiek vanwege corona-risico

Zwolle – De pasar malam die komend weekend op het programma staat in de IJsselhallen in Zwolle, is onder vuur komen te liggen van een actiegroep die bezorgd is over het risico op verspreiding van het coronavirus.

De gemeente heeft van de actiegroep ‘Free us from Corona virus’ vragen gekregen over de maatregelen die de organisatie van de pasar malam neemt om het evenement veilig plaats te laten vinden. In een reactie deelt de woordvoerder van burgemeester Snijders mee dat de organisatie dit jaar vanwege corona een editie in aangepaste vorm heeft aangekondigd. De actiegroep heeft ook vragen gesteld over de reclameborden in de stad waarop staat dat de pasar malam ‘corona proof’ gehouden wordt.

‘Free us from Corona virus’ – de actiegroep heeft naar eigen zeggen 1200 medestanders – uit kritiek op de organisatie van de Zwolse pasar malam. Ze storen zich aan het feit dat de pasar malam op billboards die overal in Zwolle hangen als ‘corona proof’ wordt betiteld. Ze stellen dat ’corona proof’ (nog) niet bestaat en vinden het gebruik ervan misleidend. Ze herinneren eraan dat in Nederland zelfs openlucht-evenementen, zoals kermissen, festivals, braderieën en jaarmarkten worden geschrapt en doorgeschoven naar volgend jaar. Omdat het risico op verspreiding van corona tijdens die evenementen te groot wordt geacht.

De gemeente Zwolle verklaart dat signalen van deze groep serieus zijn opgepakt: “Het is en blijft van belang dat we ons samen blijven inzetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De afgelopen dagen is er dan ook nauw contact geweest met IJsselhallenverhuurder Libéma. Zij hebben direct de aanpak en benodigde maatregelen nogmaals met de organisator van het evenement doorgesproken en aan ons voorgelegd. In goed overleg is het plan aangevuld met een aantal extra maatregelen.”

Dit soort plannen worden getoetst aan de regels die gelden voor samenkomsten, aldus de woordvoerder van de burgemeester. “De uitkomst hiervan is dat het plan van aanpak van de organisatie aan deze richtlijnen voldoet. De keuze of de pasar malam doorgaat aankomend weekend is aan Libéma en de organisator. Wanneer dit het geval is, zullen we als gemeente erop toezien dat dit volgens de gemaakte afspraken verloopt.”

Libéma zei dinsdag tegen Weblog Zwolle dat de organisatie van de pasar malam voldoet aan alle eisen en richtlijnen die momenteel gelden. Tijdens de opbouw zal onder meer worden gecontroleerd of de opstelling van kramen aan de voorschriften voldoet. En tijdens het weekend zullen zij monitoren of de richtlijnen worden nageleefd.

Artikel delen: