Tractorpulling in de IJsselhallen - Foto: Henrico van der Dussen
Tractorpulling in de IJsselhallen
Foto: Henrico van der Dussen

Nog geen duidelijkheid over nieuwe plek evenementenhal

Zwolle – De gemeenteraad debatteerde maandagavond over de plannen om 400 tot 600 nieuwe woningen te bouwen op de plek waar nu de IJsselhallen staan. De IJsselhallen zullen in 2024 worden gesloopt, maar het college van B&W heeft nog niet aangegeven waar een nieuwe evenementenhal zal worden gebouwd.

Hoewel de verantwoordelijk wethouder Monique Schuttenbeld afgelopen maandag niet aanwezig was tijdens het debat, konden verschillende gemeenteraadsleden het toch niet nalaten het college te bekritiseren dat er nog geen duidelijkheid is over de locatie van de nieuwe hal.

Jan Nabers: “Het CDA is teleurgesteld over de wijze waarop het college dit dossier de afgelopen jaren heeft laten slepen. Al in 2014 was duidelijk dat dit een woningbouwlocatie zou worden. Het college heeft nu besloten oude schoenen weg te gooien en geen evenementenvoorziening meer te bouwen op de huidige plek, terwijl ze nog geen nieuwe alternatieve locatie heeft aangewezen. Dit is ernstig en heeft een groot schadelijk effect op de regionale kwaliteit en het Zwolse bedrijfsleven. Hoe bestendigen we de bestedingen van de organisatoren en de 500.000 bezoekers die de komende jaren wegvallen?”

Nabers wil dat het college uiterlijk eind oktober meer duidelijkheid geeft over de nieuwe evenementenlocatie. Ook Brammert Geerling van de SP vindt het lastig om te debatteren over woningbouw op de IJsselhallenlocatie, terwijl “het college heeft nagelaten op tijd na te denken over een grote evenementenhal.” Patty Wolthof van de PvdA is van mening dat het college “rijkelijk laat” is begonnen met het zoeken naar een alternatieve locatie.

Sonja Paauw van D66 vindt het “een teken van onbekwaamheid van dit college dat we grote evenementen met een gigantische spin-off verliezen en dat het nog maar de vraag is of we op een andere locatie een grote evenementenhal kunnen realiseren.” De collegepartijen ChristenUnie, GroenLinks en Swollwacht hielden zich op dit punt op de vlakte. Alleen Annemee van de Klundert van coalitiepartij VVD riep het college op op korte termijn meer duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe locatie: “Er is regionaal ruimte voor een multifunctionele hal en die ruimte moet Zwolle gebruiken.”

Wethouder Ed Anker wilde niet te veel ingaan op de evenementenvoorziening omdat dit onderwerp behoort tot de portefeuille van zijn collega Monique Schuttenbeld. Het project woningbouw op het terrein van de huidige IJsselhallen en het project locatie en ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal zijn bewust van elkaar losgekoppeld. Het was aanvankelijk de bedoeling dat hij en Schuttenbeld met beide projecten gelijk zouden optrekken. Anker zou dan met het plan van aanpak voor woningbouw komen en Schuttenbeld tegelijkertijd met een voorstel voor een nieuwe locatie.

De corona-crisis gooide echter roet in het eten, omdat de evenementenbranche zwaar werd getroffen en marktpartijen niet in staat waren/zijn met plannen te komen voor een nieuwe evenementenhal in Zwolle. Hoewel het college nog geen locatie kan aanwijzen heeft ze wel diverse terreinen op het oog voor een mogelijke hal: Voorsterpoort, Voorsterpoort-Oost, Spoorzone en de omgeving van het PEC stadion.

Artikel delen: