Regionale cliëntenraad Wsw geïnstalleerd

Zwolle – Martin Knol, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO, heeft afgelopen woensdag 24 september de regionale cliëntenraad Wsw geïnstalleerd. Sinds juli dit jaar is in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) de plicht tot cliëntenparticipatie opgenomen. Dit betekent dat Wsw-gerechtigden meer zeggenschap krijgen over het Wsw-beleid van de gemeente. De Wsw-cliëntenraad is dan ook samengesteld uit mensen die op grond van de Wsw een dienstbetrekking of indicatie hebben.

De sociale werkvoorziening is in samenwerking met vijf gemeenten georganiseerd. Naast Zwolle gaat het om de gemeenten Dalfsen, Hattem, Raalte en Zwartewaterland. De cliëntenraad Wsw gaat daarom advies uitbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle, maar ook aan de colleges van regiogemeenten. De regionale cliëntenraad Wsw telt twaalf leden. Als voorzitter is de heer E. Gritter, directeur van het RIBW, benoemd.

Artikel delen:

Reageer