Half miljoen huur zwembad De Vrolijkheid mogelijk kwijtgescholden - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Half miljoen huur zwembad De Vrolijkheid mogelijk kwijtgescholden

Zwolle – De gemeenteraad heeft maandagavond voorgesteld dat Optisport Zwolle over de periode 16 maart tot 1 juni mogelijk geen huur aan de gemeente hoeft te betalen voor het gebruik van het gemeentelijk zwembad De Vrolijkheid. Deze kwijtschelding moet wel voldoen aan de voorwaarden van het rijk en daarover is op dit moment nog geen zekerheid te geven.  De huur over deze periode bedroeg ruim een half miljoen euro. Niet alleen het overdekt zwembad aan de Ossenkamp, maar alle sportverenigingen zijn de afgelopen periode stevig getroffen door de coronacrisis. Sportverenigingen kwamen afgelopen maanden bijna helemaal stil te liggen en daarom heeft de gemeenteraad besloten de huur van binnen- en buitensportaccommodaties tot 1 juni kwijt te schelden.

In totaal bedraagt de huur die verenigingen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties over de bovengenoemde periode betalen ongeveer 700.000 euro, waarvan de huur van het overdekte zwembad De Vrolijkheid 550.000 euro bedraagt. Volgens de gemeente spelen sportverenigingen een steeds belangrijker rol in de samenleving en daarom wil de gemeente de verenigingen compenseren voor de eerste maanden van de coronacrisis. Over de periode van 1 juni tot 1 september moet nog een besluit worden genomen en afhankelijk van rijksmaatregelen is het denkbaar dat ook over deze periode geen of minder huur voor het gebruik van sportaccommodaties hoeft te worden betaald. Op dit moment hebben de meeste verengingen uitstel van betaling van de huur gekregen.

Vanaf 1 september zal weer op een normale wijze de huur moeten worden betaald. Wel is daarbij afgesproken dat de gemeente soepel om zal gaan met eventuele incassomaatregelen. De  kwijtgescholden huur zal geheel of gedeeltelijk door de rijksoverheid aan de gemeente worden vergoed, zodat dit niet of maar gedeeltelijk ten laste van de gemeentekas zal komen. Ook sportaccommodaties van onderwijsinstellingen en wijkcentra komen wellicht voor compensatie in aanmerking en zelfs particuliere verhuurders kunnen een aanvraag bij het rijk indienen voor compensatie als ze de huur die sportclubs moeten betalen kwijtschelden. Het gemeentebestuur heeft aan Sportservice Zwolle gevraagd het overleg met sportverenigingen en niet-gemeentelijke verhuurders van sportaccommodaties te coördineren.

Artikel delen: